La Generalitat assigna 23 habitatges protegits al Pilar de la Foradada

L'assignació s'ha fet seguint els nous criteris socials d'adjudicació aprovats el 16 de juny de 2017.

Pilar de la Foradada
Pilar de la Foradada

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha assignat 23 habitatges protegits al Pilar de la Foradada, al Baix Segura, aplicant els nous criteris socials d'adjudicació. 

Segons la directora general de l'EVha, Helena Beunza, aquestes noves adjudicacions són "un pas més" per a fer efectiva la Llei per la funció social de l'habitatge impulsada per la Generalitat. 

Els nous criteris socials, aprovats el 16 de juny de 2017, prioritzen l'accés a VPO als següents col·lectius: víctimes de violència de gènere, persones afectades per un desnonament derivat d'una execució hipotecària o per impagament de quotes de lloguer, persones discapacitades amb un grau reconegut, famílies amb menors al seu càrrec, aquells que residisquen en immobles amb barreres arquitectòniques no superables, i famílies per a les quals pagar el lloguer represente més del 25% dels ingressos de la unitat. 

Els col·lectius que s'han beneficiat d'aquesta assignació de vivendes han sigut principalment unitats de convivència amb persones majors, un menor al seu càrrec, algun integrant menor de 35 anys, i famílies els lloguers de les quals superaven el 25% dels seus ingressos. 

Fins ara, la Conselleria ha assignat un total de 72 habitatges a la Comunitat Valenciana atenent als nous criteris socials. D'elles, 52 corresponen a la província d'Alacant, 14 a la de València, i 6 a la de Castelló.

També et pot interessar

stats