La Generalitat ajorna les oposicions previstes per al 30 de gener i el 13 de febrer

La mesura s'ha comunicat als sindicats de la Funció Pública valenciana i s’informarà de la nova data pròximament.

Un opositor plena el full de respostes d'un examen
Un opositor plena el full de respostes d'un examen

La Direcció General de Funció Pública de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha ajornat la realització dels exàmens previstos per als dies 30 de gener i 13 de febrer de 2021, tenint en compte la situació epidemiològica i en coherència amb el que estableix en el Decret 2/2021, de 24 de gener, de la Generalitat pel qual es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats.

Aquest dissabte estava previst fer el primer exercici de tres convocatòries derivades de les ofertes d'ocupació pública (OPE) 2017-2019 per a cobrir places d'enginyers de camins, de mines i de muntanyes. A aquest examen s'havien presentat 233 aspirants entre les tres províncies.

L'ajornament s'estén també als exercicis convocats per al 13 de febrer per a les proves d'accés als cossos superiors tècnics d'Informàtica, de Salut en el Treball i d'Activitat Física i Esport. En este cas s'havien inscrit un total de 657 aspirants.

La Direcció General de Funció Pública havia dissenyat plans de contingència per a la realització d'aquestes proves amb seguretat, que havien sigut supervisats tant per Salut Pública com pel Institut València de Seguretat i Salut en el Treball (Inavassat). Aquests plans contemplaven torns d'entrada per als i les aspirants i la separació a les aules.

No obstant això, atesa la situació epidemiològica actual, i tenint en compte la valoració global dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials i de mobilitat a la Comunitat Valenciana, així com limitar la mobilitat de les persones més enllà de l'estrictament necessari, per prudència se suspenen els exàmens. Aquesta decisió ja s’ha comunicat a les centrals sindicals de la funció pública valenciana.

La nova convocatòria serà publicada amb la deguda antelació i, a més, s’adaptarà el calendari d'exàmens d'acord amb l'evolució de la situació sanitària derivada de la pandèmia.

També et pot interessar