La Fiscalia perseguirà penalment els pares i mares que no porten els seus fills al col·legi sense justificació

Els centres educatius seran els encarregats de traslladar els casos d'inassistència voluntària i injustificada a les aules.

La Fiscalia perseguirà penalment els pares i mares que no porten els seus fills al col·legi sense justificació
La Fiscalia perseguirà penalment els pares i mares que no porten els seus fills al col·legi sense justificació

El Ministeri Fiscal ha recordat que s'iniciaran accions penals contra aquells pares, mares o tutors que permeten l'absentisme escolar presencial dels seus fills al col·legi sense justificació clara, davant l'imminent començament del curs escolar i tenint en compte la crisi sanitària.

"Aquells casos que no tinguen justificació clara i terminant per a l'exempció, fins i tot temporal, del deure d'assistència presencial de l'alumnat al centre motivaran que el Ministeri Fiscal prosseguisca les seues diligències a l'efecte d'exercitar l'acció penal", ha indicat la unitat especialitzada en menors de la Fiscalia General de l'Estat (FGE).

Els centres educatius, quan detecten casos d'inassistència voluntària i injustificada a les aules, seran els encarregats de comunicar a les respectives comissions d'absentisme tals incompliments i de dur a terme els tràmits administratius pertinents. Quan arriben a la Fiscalia aquests expedients administratius es procedirà a la incoació de les oportunes diligències preprocessals a fi de ponderar individualment les circumstàncies concurrents en cada cas.

Els pediatres recorden que no poden decidir si els alumnes deixen d'anar a escola

Aquest mateix dijous l'Associació Espanyola de Pediatria ha alertat de l'increment en el nombre de peticions de certificats mèdics per part dels pares que volen que els seus fills no tornen a l'escola per motius de salut. Una fórmula que busquen molt progenitors per a evitar un expedient per absentisme. I recorden que els certificats mèdics que emeten no impliquen, de cap manera, informes d'idoneïtat perquè un xiquet o xiqueta amb una malaltia de base es quede a casa. Insisteixen en el fet que no són ells els que han de decidir si els escolars han de tornar al col·legi o no.

També et pot interessar