Els exàmens de selectivitat seran el 4, 5 i 6 de juny

Els dies 2, 3 i 4 de juliol tindrà lloc la segona convocatòria per a qui no supere els exàmens de juny.

Els dies 2, 3 i 4 de juliol tindrà lloc la segona convocatòria de les proves per a qui no supere els exàmens de juny
Els dies 2, 3 i 4 de juliol tindrà lloc la segona convocatòria de les proves per a qui no supere els exàmens de juny

La Prova d'Accés a la Universitat (PAU) del curs 2018-2019 tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de juliol, en convocatòria extraordinària. Es podrà presentar l'alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior.

La inscripció en les proves ordinàries es farà del 24 al 30 de maig, i en el cas de les proves extraordinàries, del 25 al 27 de juny. Les notes es lliuraran a partir de les 14 hores del 14 de juny, i en el cas de les proves extraordinàries, el lliurament de les notes es realitzarà a partir de les 17 hores del 10 de juliol.

En cas de voler segones correccions o, directament, reclamar, el període per a fer-ho és del 17 al 19 de juny. Si es demanen per segona vegada, el període per a les segones correccions és del 25 al 27 de juny, excepte a Alacant que serà del 26 al 28. En el cas de les proves de segona convocatòria, el termini de reclamacions serà els dies 12, 15 i 16 de juliol, o el 19, 22 i 23 si es tracta de reclamacions de les segones correccions.

La nota d'accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S'entendrà que es reuneixen els requisits d'accés quan el resultat d'aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts. 

També et pot interessar

stats