Més Europa | El programa Erasmus Plus, més accessible per a l’alumnat amb pocs recursos

La Comissió Europea s’ha marcat aquest objectiu per a l’any 2021 i pretén duplicar-ne el pressupost perquè arribe als 30.000 milions.

Més Europa | El programa Erasmus Plus, més accessible per a l’alumnat amb pocs recursos

La Comissió Europea vol que, a partir de 2021, el programa Erasmus Plus siga més accessible per al alumnat que té menys recursos. Per a aconseguir-ho, i també per a augmentar el nombre de participants en aquests tipus de projectes, pretén duplicar-ne el pressupost, que en cas d’aprovar-se arribaria als 30.000 milions d’euros.

També et pot interessar