Espanya registra cada any 400 brots de malalties de procedència alimentària

Un 50 per cent es deuen a intoxicacions dins de casa per la falta de pràctiques adequades d'higiene, manipulació i conservació.

Una científica revisa una mostra de salmonel·la
Una científica revisa una mostra de salmonel·la / Efe

Cada any es registren a Espanya prop de 400 brots de malalties de procedència alimentària. Un 50 per cent es deuen a intoxicacions dins de casa per la falta de pràctiques adequades d'higiene, manipulació i conservació.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) assegura que l'origen de les malalties transmeses pels aliments (TA) es deu al consum de productes específics, a substàncies que s'incorporen a aquests productes, a la contaminació pel recipient on es conserven i a la preparació o distribució.

En aquest sentit, el doctor n'ha identificat dues procedències de les TA: les d'origen microbià (bacteris, toxines, virus, fongs, paràsits i protozous) i les causades per tòxics de diversa naturalesa. D'altra banda, la microbiòloga clínica i membre de l'Associació de Microbiologia i Salut María Santos ha informat que les TA depenen tant del tipus d'aliment i dels hàbits de consum com de la producció.

Aliments i hàbits associats a les malalties

Els aliments més comuns associats als brots de TA són els ous, carn (vaca, aus, porc), llet, verdura, fruita, mol·luscos i aigua. Així mateix, també existeixen determinats paràsits que s'han incrementat pels nous hàbits alimentaris, com el consum de peixos o cefalòpodes crus o semicrus. Per exemple, sushi, sashimi, aladrocs en vinagre i fumats en fred, entre altres.

També et pot interessar