Els efectes del canvi climàtic sobre la salut no són una prioritat per als governs

Segons un informe de l'OMS, els països destinen poc pressupost a protegir la salut contra el canvi climàtic.

Els efectes del canvi climàtic sobre la salut no són una prioritat per als governs
Els efectes del canvi climàtic sobre la salut no són una prioritat per als governs

Un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'organització The Lancet Countdown conclou que els països dediquen pocs fons i poc pressupost a mitigar els efectes del canvi climàtic sobre la salut de les persones.

Tot i que la protecció de la salut contra el canvi climàtic és una de les mesures estrela en la major part de les agendes polítiques dels països, el document destaca que només un 38% dels 101 que s'han analitzat disposa de recursos financers per a executar-les i que menys del 10% n'hi destina prou.

L'informe també reflecteix les dificultats a les quals s'enfronten molts estats en l'accés al finançament internacional per a protegir la salut de la població contra el canvi climàtic. En concret, més del 75% al·ludeix a la falta d'informació sobre les oportunitats d'accedir a fons dirigits a la lluita contra el canvi climàtic, més del 60% a la "desconnexió" dels agents en l'esfera de la salut amb els processos de finançament, i més del 50% a la falta de capacitat per a preparar propostes.

El cost de la reducció de les emissions de carboni

Els agents encarregats d'elaborar el document han conclòs que els beneficis per a la salut que es deriven de la reducció de les emissions de carboni doblen el cost de l'aplicació de les mesures d'àmbit mundial. Per eixe motiu, l'ONU emplaça els governs a integrar la salut en els processos de presa de decisions que afecten la reducció de les emissions de carboni i tindre en compte els beneficis que té per a la salut l'adopció de mesures relacionades amb el clima.

També et pot interessar