Educació eleva al nivell C1 el requisit per a impartir àrees no lingüístiques en anglés

L'orde exclou el professorat no universitari que ja tinga acreditada la competència i considera la Capacitació i el Diploma de Mestre mèrits en les oposicions.

Educació eleva al nivell C1 el requisit per a impartir àrees no lingüístiques en anglés
Educació eleva al nivell C1 el requisit per a impartir àrees no lingüístiques en anglés

La Conselleria d'Educació ha publicat una orde que eleva al nivell C1 la competència lingüística mínima necessària per a impartir àrees no lingüístiques en anglés en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, educació especial, batxillerat, cicles formatius i formació de persones adultes.

Educació detalla que el requisit no afectarà “el professorat que ja estiga capacitat per a impartir ensenyament en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris, sense perjuí del que es disposa en la normativa bàsica quant a la competència lingüística mínima exigida”. Segons l'orde, “es consideraran amb caràcter general capacitats per a l'ensenyament en aquesta llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques”.

Així mateix, l'orde estableix també que el C1 de valencià permet vehicular àrees no lingüístiques en aquesta llengua i també impartir continguts curriculars de valencià en infantil i l'àrea de Valencià en primària.

La Capacitació i el Diploma de Mestre passen a mèrit

El certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre en Valencià i la Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

S'estableix un termini de dotze mesos perquè les persones que, a l'entrada en vigor d'aquesta orde –l'11 de febrer–, estiguen en procés de formació per a l'obtenció de la Capacitació i el Diploma de Mestre, puguen registrar el certificat corresponent.

Així mateix, les persones que tinguen la Capacitació expedida i registrada amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'orde o les persones que estiguen en procés de formació per a obtindre-la, com recull l'anterior disposició, quedaran exemptes d'acreditar la competència lingüística prevista en la nova orde. Aquesta deroga la del 15 d'abril de 2013 que regulava les titulacions que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres, així com la posterior sobre el mateix assumpte de l'1 d'agost de 2018.

També et pot interessar

stats