La PAU mantindrà el format de la pandèmia el 2023

La convocatòria d'exàmens d'avaluació del batxillerat per a l'accés a la universitat continuarà emprant preguntes de tipus test i més opcions de resposta

Alumnes celebren la prova d'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat en 2022 / Europa Press
Uns alumnes fan la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat el 2022 / Lourdes Azaña (Europa Press)

El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri d'Universitats han reflectit en l'orde que regula l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat que la pròxima PAU seguirà "les mateixes directrius que les ordes anteriors dictades des del començament de la pandèmia, preveient adoptar mesures extraordinàries en cas que hi haja un agreujament de la situació epidemiològica".

És recomanable mantindre el model anterior per evitar incerteses i solucionar possibles desigualtats

Els ministeris justifiquen que l'alumnat que farà la prova d'accés a la universitat a l'estiu del 2023 "ha cursat gran part de l'escolarització amb restriccions i ha hagut de superar dificultats que han de continuar tenint-se en compte a l'hora de dissenyar aquesta prova". Per això, els departaments que dirigeixen Pilar Alegría i Joan Subirats consideren que és "recomanable mantindre el disseny i les característiques del model de prova d'avaluació de batxillerat que s'aplica des del curs 2019-2020, amb l'objectiu d'evitar incerteses en la comunitat educativa i solucionar possibles situacions de desigualtat entre l'alumnat que ha de realitzar aquest model de prova per última vegada en el present curs i els que ho van fer en les convocatòries immediatament anteriors".

Funcionament de les proves

El document estableix que el pròxim curs contindrà preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l'alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa. A més, també es podran utilitzar preguntes d'opció múltiple, sempre que en cadascuna de les proves la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiobertes abaste com a mínim el 50%.

La preguntes d'opció múltiple tindran "una sola resposta correcta inequívoca" i l'alumnat "es limitarà a triar-ne una entre les opcions proposades". Les preguntes semiobertes seran preguntes "amb resposta correcta inequívoca i que exigeixen construcció per part de l'alumnat", una construcció que "serà breu. Per exemple, un número que dona resposta a un problema matemàtic o una paraula que complete una frase, sempre que no es facilite una llista de possibles respostes". Les preguntes obertes exigiran "construcció per part de l'alumnat i no tenen una sola resposta correcta inequívoca". S'engloben en aquest tipus les produccions escrites i les composicions plàstiques.

Dates límit per a fer les proves

Les proves hauran d'acabar abans del dia 16 de juny del 2023 i els resultats provisionals es publicaran abans del 30 de juny del 2023.

Les proves corresponents a la convocatòria extraordinària hauran d'acabar abans del dia 14 de juliol del 2023 en el cas que l'administració educativa competent determine fer la convocatòria extraordinària el mes de juliol. En aquest cas, els resultats provisionals de les proves s'hauran de publicar abans del 21 de juliol del 2023.

En el cas que l'administració educativa competent determine fer la convocatòria extraordinària el mes de setembre, les proves hauran d'acabar abans del dia 15 de setembre del 2023. En aquest cas, els resultats provisionals s'hauran de publicar abans del 21 de setembre del 2023.

També et pot interessar