Les dones valencianes treballen gratis 82 dies a l'any

Guanyen de mitjana 5.322 euros menys que els homes, fet que situa la bretxa salarial en el 22,5%.

VÍDEO | Les dones valencianes treballen gratis 82 dies a l\'any

Les dones valencianes guanyen de mitjana 5.322 euros menys que els homes, que perceben un salari mitjà anual de 23.672 euros enfront dels 18.349 euros del d'elles. 

Això situa la bretxa salarial en el 22,5%, tres punts respecte a l'any anterior. No obstant, les dades s'agreugen en la jubilació, amb una bretxa en les pensions que puja fins al 35,2%. De fet, els homes perceben una pensió mitjana de 1.084,86 euros al mes, 382,14 euros més que les dones.

Tot açò suposa que les dones haurien de treballar 82 dies més a l'any per a percebre el mateix salari o deixar de percebre ingressos per treballar des del 9 d'octubre. Dit d'una altra manera, les dones a la Comunitat Valenciana treballen gratuïtament 82 dies a l'any.

Així mateix, en la seua incorporació al mercat laboral, les dones presenten una menor taxa d'activitat i d'ocupació, així com una major taxa de desocupació (un 16,3% les dones i un 12,5% els homes). 

Una vegada que entren en el mercat de treball, s'observen unes condicions més precàries i recullen les majors taxes de parcialitat: el 76% de les persones que treballen a temps parcial són dones, la major part de forma involuntària. 

A més, les dones estan sobrerepresentades en ocupacions pitjor pagades, menys valorades i amb una carrera professional limitada, i alhora es produeix una segregació vertical que explica les majors dificultats que tenen les dones per a accedir a categories professionals més elevades (direcció i comandaments intermedis).

La creació d'ocupació produïda en l'últim any no reverteix aquestes bretxes de gènere perquè la reducció de la desocupació es deu al fet que hi ha més dones inactives per estudis o noves oportunitats d'ocupació, i l'ocupació femenina s'ha creat fonamentalment en el sector públic.

Labora incentiva la contractació de dones

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Labora, està duent a terme una sèrie d'actuacions específiques per a incentivar la contractació, la creació d'ocupació i el manteniment dels llocs de treball de les dones.

Entre aquestes mesures, destaquen les ajudes de 23.940 euros a la contractació indefinida de dones pertanyents menors de 30 anys, parades de llarga durada, majors de 50 anys i en situació de risc d'exclusió social. Així mateix, si la dona contractada és víctima de la violència de gènere, l'import ascendirà a 25.200 euros. 

També et pot interessar