El Dia dels Sensellar recorda que el nombre de persones que viuen al carrer no deixa de créixer

Només a la ciutat de València es van atendre 797 casos en 2017.

La nova tendència que implica un increment de joves que cauen en aquesta situació.
La nova tendència que implica un increment de joves que cauen en aquesta situació.

En el Dia Internacional de les Persones Sense Llar, el nombre d'homes i dones sense sostre no ha parat de créixer. Així ho assenyalen les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i moltes de les organitzacions i observatoris que treballen per a erradicar aquesta situació, que també han vist com el perfil dels qui la pateixen ha canviat substancialment en els últims anys.

Segons les últimes dades de l'Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, la xifra aproximada se situaria en vora 33.275 persones sense sostre a tot l'estat espanyol, tot i que s'estima que molts més casos passen desapercebuts per la manca de dades al respecte.

Com a dada de referència, només a la ciutat de València es van atendre l'any 2017 797 persones que, a més, van necessitar atenció mèdica per molèsties físiques o psicològiques. 

Les organitzacions han informat que la meitat de les persones ix dels programes de les entitats socials amb un habitatge, habitació de lloguer o un altre recurs residencial, i prop del 45% ho fa amb ingressos d'algun tipus. I és que la cerca d'ocupació i l'accés a un habitatge digne, asseguren, són les dues principals dificultats a les quals s'enfronten les persones sense llar.

Per això, han assegurat que és “necessària l'acció conjunta dels serveis socials, les polítiques socials d'habitatge i d'ocupació” per a reduir els obstacles i millorar la inserció de les persones sense llar.

Joves i majors de 45, els nous perfils 

L'Observatori Europeu dels Sensellar ha detectat la nova tendència que implica un increment de joves que cauen en aquesta situació i, en aquest sentit, a Espanya, han incidit també en l'augment de dones joves, el que per a l'ONG Médicos del Mundo suposa un fenomen afectat per causes estructurals diferents i amb dificultats afegides en relació amb els homes.

D'altra banda ha crescut també el nombre de les persones sense llar majors de 45 anys que, d'acord amb l'enquesta de l'INE, van passar de suposar el 29% en 2005 al 42,5% del conjunt de les persones sense llar en el 2012. 

Una altra de les dades que permeten entendre millor aquesta situació és la dels desnonaments, ja que, amb una mitja de 100 diaris són, junt amb la pèrdua de la feina i els impagaments, una de les raons per les quals aquestes xifres han anat en augment.

Reptes de futur 

Les propostes per a acabar amb les situacions de les persones sense llar passa, segons les organitzacions, perquè els governs prenguen mesures, com ara ampliar el parc d'habitatge de lloguer social, impulsar l'habitatge social com a equipament públic i promocionar l'ús dels habitatges buits, regular el mercat de lloguer i establir la Taula de Coordinació Intersectorial de l'Estratègia Nacional de Promoció de l'Habitatge, crear una tipologia d'habitatge social específic per a persones en situació de sense llar i estimular la participació de les persones en situació d'exclusió residencial en el disseny, seguiment i avaluació de les estratègies d'habitatge basades en drets humans.

També et pot interessar

stats