La DGT fixa la data màxima perquè els patinets tinguen certificat per a circular

Els vehicles de mobilitat personal comercialitzats a partir del 22 de gener del 2024 hauran de complir unes especificacions tècniques

Patinet estacionat al carrer
Patinet estacionat al carrer

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) que es comercialitzen a partir del 22 de gener de 2024, entre els quals hi ha els patinets, hauran de tindre un certificat per a circular, segons la resolució de la Direcció General de Trànsit (DGT) publicada aquest divendres en el Butlletí Oficial de l'Estat.

El manual de característiques tècniques dels VMP regula certs elements com els sistemes de frenada, avisadors acústics, les rodes o el sistema d'estabilitzador d'aparcament entre altres. Segons el sotsdirector de mobilitat i tecnologia de la DGT, Jorge Ordás, "l'objectiu del manual és principalment garantir la seguretat viària i la protecció al ciutadà que condueix un VMP", estipulant una exigència mínima de qualitat i durabilitat dels vehicles.

Així, s'estableix als fabricants l'obligatorietat de complir els requisits que atorgue el certificat de circulació a cada marca, model i versió concreta. La resolució entra en vigor aquest dissabte 22 de gener de 2022, però, no obstant això, es determina un règim transitori que permetrà que els VMP comercialitzats abans del 22 de gener del 2024 podran circular sense aquest certificat fins al mateix dia del 2027. En canvi, aquesta certificació sí que serà ja obligatòria per als vehicles que es comercialitzen a partir del 22 de gener del 2024.

Quines característiques han de complir els VMP

La nova normativa modifica el reglament anterior i, per primera vegada, també inclou les exigències que han de complir els vehicles de mobilitat personal utilitzats per al transport de mercaderies i altres serveis. Aquests requisits s'apliquen a tots els VMP amb una o dues rodes, amb una única plaça i propulsats exclusivament amb motors elèctrics. Queden exclosos d'aquesta normativa, doncs, altres mitjans de transport individuals com les bicicletes elèctriques o els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Normativa obligatòria per a patinets i altres VMP:

  • Velocitat màxima: la velocitat màxima a què es pot circular és de 25 km/h, un límit que el mateix vehicle no pot superar tècnicament. El dispositiu ha d'indicar la velocitat i el nivell de bateria sempre que estiga en marxa.
  • Sistema de frenat: tots els VMP han de disposar de dos frens independents, amb una desacceleració mínima de 3,5 m/s². A més, els vehicles amb més de dues rodes hauran de tindre un fre d'estacionament.
  • Visibilitat: els vehicles de mobilitat personal han d'estar equipats amb algun catadiòptric frontal (blanc), a cada lateral (blanc o groc) i al darrere (roig). A més, la llum de frenada haurà d'estar diferenciada o combinada amb la llum posterior.
  • Visibilitat de les mercaderies: en cas de transportar objectes voluminosos, s'hauran de senyalitzar amb reflectants que mostren la dimensió de la mercaderia. A més, aquests vehicles hauran de comptar amb indicadors de direcció davant i darrere (intermitents) i retrovisors.
  • Avisador acústic: tots els vehicles de mobilitat personal han de tindre'n un i, en el cas de vehicles de mercaderies i altres serveis, també un indicador sonor de la marxa arrere.
  • Estabilització d'aparcament: tots els VMP amb menys de tres rodes han d'incloure un sistema d'estabilització que siga un tercer punt de suport perquè no es tomben quan estiguen estacionats.
  • Rodes: el diàmetre mínim és de 203,20 mm i la superfície ha de ser rugosa perquè puga adherir-se al terreny. En cap cas es permet la utilització de neumàtics lisos.
  • Plegament segur: els dispositius plegables han de garantir un tancament fix que impedisca una obertura involuntària quan estiga plegat.
  • Identificació: tots els VMP han de portar de manera visible un marcatge de fàbrica únic, permanent i llegible amb la informació sobre la velocitat màxima, any de construcció, marca, model, número de sèrie i de certificat.

També et pot interessar

stats