Més d’un milió de persones en edat laboral està en risc de pobresa i exclusió social a la Comunitat Valenciana

Segons un informe d’Adecco, hi ha famílies que no poden fer front a despeses bàsiques com l’habitatge.

Els valencians estan “encara lluny de les cotes desitjables per al moment actual”
Els valencians estan “encara lluny de les cotes desitjables per al moment actual” / Arxiu (Europa Press)

Un terç de les persones en edat laboral de la Comunitat Valenciana es troba en risc de pobresa i exclusió social, segons l’informe Una ocupació contra l’exclusió de la Fundació Adecco.

La xifra, que ascendeix a un total d’1.063.222 homes i dones, suposa que l’índex de pobresa al nostre territori “quasi no ha variat respecte a l’any passat” i ha aconseguit el 2018 ser “lleugerament superior”, encara que dins d’una tendència a la baixa.

Per tercer any consecutiu, l’organització ha presentat aquest text, que es basa en les dades de l’informe Arope, de pobresa i exclusió social, en relació amb xifres oficials de l’enquesta de població activa i una enquesta elaborada a 120 persones que es trobaven aturades i en risc d’exclusió però han trobat recentment ocupació.

Tot i que Adecco ha assenyalat que la tendència és positiva ha detallat que els valencians estan “encara lluny de les cotes desitjables per al moment actual”, i matisa que fa una dècada la situació era més favorable que la de hui, amb un índex del 27,5% el 2008.

També et pot interessar