Creixen les reclamacions relacionades amb els serveis de mudances

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ofereix una sèrie de recomanacions per a evitar danys i retards en les mudances realitzades amb aquest tipus d'empreses

Imatge d'arxiu d'una mudança
Imatge d'arxiu d'una mudança

Les consultes i reclamacions relacionades amb la contractació dels serveis de mudances han augmentat, segons ha detectat la Unió de Consumidors. Les principals raons per les quals els usuaris presenten les seues queixes són danys en els mobles, retards en la prestació del servei, trencament i perduda d'objectes.

El secretari general de la Unió de Consumidors Vicent Inglada ha explicat que, si “després de la comunicació de les incidències no hi ha una resposta satisfactòria, pot iniciar-se els tràmits de la reclamació sol·licitant els fulls de reclamacions o acudint al servei d'informació al consumidor del seu municipi o a l'associació de consumidors per a poder assessorar-se i tramitar la corresponent reclamació.”

Per a evitar aquestes incidències, la Unió de Consumidors comparteix aquests consells:

  • Planificar amb temps la mudança i comparar diverses ofertes sol·licitant pressupost previ i per escrit.
  • No fixar-se sols en el preu de l'empresa i tindre en compte la qualitat, les condicions i les opinions i comentaris d'altres usuaris.
  • Decidida l'empresa que realitzarà la mudança, exigir sempre un contracte per escrit en el qual ha d'aparéixer un inventari dels béns a transportar, data i hora i lloc de recollida de les mercaderies, adreça de destinació i detall dels serveis contractats.
  • Concretar per escrit si l'empresa s'encarrega de l'embalatge dels estris, o si ho ha de realitzar el mateix usuari. Si l'empresa és l'encarregada de l'embalatge del contingut dels mobles, tindre en compte la possibilitat que l'empresa faça aquesta operació el dia previ a la mudança.
  • L'empresa de mudances ha de fer-se càrrec dels danys que cause i convindria que tinguera una assegurança de responsabilitat civil en vigor.
  • És aconsellable realitzar fotografies de l'estat dels béns a transportar, i supervisar els treballs de la mudança, tant de les tasques de càrrega en l'habitatge de partida, com de les de descàrrega en l'habitatge de destí, així com de les labors d'embalatge i desembalatge. Cal valorar l'opció de traslladar personalment aquells objectes molt fràgils o de gran valor, així com els de caràcter més personal o sentimental.
  • Una vegada finalitzada la mudança, s'ha de comprovar l'estat dels béns transportats i exigir la factura del servei rebut. Mai s’ha de pagar per endavant, sinó quan la mudança haja finalitzat. I en el cas, que l'empresa exigisca el pagament d'un senyal, assegurar-se que aquesta circumstància queda reflectida en el contracte.
  • Comunicar per escrit a l'empresa de mudances qualsevol incidència, ja que, en el cas de reclamació posterior, és imprescindible que el reclamant acredite que havia comunicat de manera immediata els desperfectes i incompliments en els serveis contractats.
  • És aconsellable contractar el servei amb una empresa de mudances adherida al Sistema Arbitral de Consum, ja que això suposa una garantia addicional per a una òptima resolució de les reclamacions que es pogueren derivar d'un servei incorrectament prestat per l'empresa.

 

També et pot interessar

stats