El coronavirus pot crear una resposta immunitària que elimine alguns càncers?

A un pacient, amb limfoma de Hodgkin, li va remetre el tumor mesos després d’haver patit la infecció de Covid-19.

Imatge microscòpia del coronavirus
Imatge microscòpia del coronavirus

La infecció de coronavirus pot fer desaparéixer determinats tumors? És la pregunta que a hores d’ara es fa la comunitat científica, després del cas estrany d’un pacient de 61 anys amb un linfoma de Hodgkin, que després va patir coronavirus. La infecció pulmonar fins i tot el va portar a estar hospitalitzat onze dies. Quatre mesos després, la inflamació dels ganglis havia desaparegut, segons ha publicat el British Journal of Haemathology.

Els autors d’aquest article estudien la hipòtesi que la infecció per coronavirus va desencadenar una resposta immunitària antitumoral. És a dir, les citocines inflamatòries, produïdes a conseqüència de la infecció, van poder activar unes cèl·lules amb antígens tumorals, així com cèl·lules assassines naturals contra el tumor.

Si fem una mirada a la història de la ciència i la medicina, hi ha antecedents semblants. Anteriorment, uns altres limfomes havien desaparegut espontàniament abans del tractament per l’efecte d’una pneumònia infecciosa i d’una colitis per Clostridium difficile.

A més, a finals del segle XIX el doctor William B. Coley, de Nova York, ja va preparar un tractament contra el càncer, a base de bacteris, que van denominar toxines de Coley. En administrar-lo, el facultatiu es va adonar que els pacients amb càncer que havien patit una infecció responien millor que aquells pacients que no l’havien patida.

Per aquesta raó, el doctor Coley pensava que la infecció estimulava el sistema immune per a fer front al tumor. Per això va desenvolupar el còctel de bacteris, que injectava directament al tumor. Aquest tractament es va utilitzar, de manera exitosa, en el tractament de pacients amb càncer. Però l’avanç d’uns altres tractaments, basats en la quimioteràpia i la radioteràpia, va fer que les toxines de Coley deixaren d’administrar-se.

Actualment ha quedat provat que, en alguns tipus de càncer, el tumor és sensible a una estimulació del sistema immune.

També et pot interessar