Consulta els nous criteris lingüístics de l'Administració de la Generalitat

El model accepta l'ús de formes com avui o la desinència -o de la primera persona del present d'indicatiu en les "àrees territorials a on s’utilitze normalment"

El web i l’aplicació del Diccionari Normatiu Valencià supera els 100 milions de consultes
Imatge d'arxiu del Diccionari Normatiu Valencià / À Punt NTC

El Consell ha publicat este dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els nous criteris lingüístics per a l'administració autonòmica, el sector públic instrumental i les activitats que compten amb finançament o col·laboració pública, com ho són les subvencions, convenis, patrocinis o contractes.

Com va avançar la portaveu del Consell, Ruth Merino, el model se circumscriu a la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Estos criteris, però, desatenen la majoria de les esmenes que va fer l'òrgan estatutari a les propostes del Consell, les quals va considerar "inoportunes" o "improcedents".

Preferència lèxica i diversitat dialectal

El model lingüístic actual accepta l'ús de formes com ara avui o la terminació -o del present d'indicatiu en les "àrees territorials a on s’utilitze normalment". En esta línia, "dins del marc establit per la normativa lingüística", es recomana usar "la forma més pròxima a l'administrat", per tal d'adaptar-se als diversos dialectes valencians.

A tall d'exemples representatius, es marca una preferència lèxica per vacacions abans que vacances, alçar millor que aixecar, ensenyança en comptes de ensenyament o despedir en lloc de acomiadar.

Per ser "un tret lingüístic ben característic del valencià" i també "útil per a reforçar la perspectiva de gènere", el model aposta per la variació del morfema de gènere en el sufix invariable -ista, marcant la forma del masculí amb la terminació -iste. Parlaríem així d'un sindicaliste i una sindicalista, o del periodiste i la periodista.

Ús oral d'algunes formes

Algunes de les propostes inicials del Consell s'han limitat a l'ús oral. És el cas de sixanta, "plenament acceptable" en este àmbit; però també el de la terminació -eiximent, que es pot utilitzar "en escrits en què es vullga reflectir un ús espontani".

Quant a l'article neutre lo, a més d'en comunicacions administratives orals, també s'accepta en "escrits poc formals". Pel que fa a l'àmbit formal, es considera convenient "recórrer a altres solucions més consolidades en la tradició escrita".

També et pot interessar

stats