Consulta ací els canvis en la puntuació per a triar centre d’escolarització

El Consell modifica el decret per a garantir la llibertat d’elecció i destaca el dret d’escolarització al municipi o zona d’escolarització propis.

La renda serà un criteri més important a l’hora de decidir el centre d’escolarització
La renda serà un criteri més important a l’hora de decidir el centre d’escolarització

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dilluns el nou decret que regula l’admissió d’alumnat als centres docents, públics i concertats, que imparteixen educació infantil, primària, ESO i batxillerat. Entre les principals novetats que presenta la norma destaca el dret d’escolarització al propi municipi o zona d’escolarització establida, i l’increment de la puntuació obtinguda pel criteri de renda.

La mateixa normativa reconeix que encara que el Consell ja va introduir canvis en el procés d’admissió amb el Decret 40/2016, de 15 d’abril, per a garantir la llibertat d’elecció de centre, “per l’experiència de l’aplicació al llarg d’aquests quatre anys”, s’ha considerat “oportú realitzar algunes modificacions per a millorar l’eficàcia del procediment d’escolarització”.

Més puntuació per a famílies amb menys recursos

Entre aquests canvis figura el dret a l’escolarització en el propi municipi o zona d’escolarització establida. I també s’estableixen nous criteris de puntuació relatius a la renda, de manera que s’atorga una puntuació més progressiva en funció dels ingressos familiars. Anteriorment, el valor màxim era de dos punts, i amb la modificació, passa a valdre fins a tres punts i mig. S’atorga així de manera progressiva entre les famílies amb menys recursos. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió es valorarà amb quatre punts.

Nou sistema per al desempat

Així mateix, es modifica el procediment de sorteig públic per al desempat amb la finalitat de fer-lo “més just i igualitari”. Es dirimirà aplicant successivament la puntuació més alta obtinguda en els criteris següents: existència de germans o germanes, o una altra persona que es trobe en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció, matriculats al centre; pare, mare o tutors legals treballadors del centre; proximitat del domicili on residisca l’alumne o alumna, o del lloc de treball d’algun dels pares; ser destinatari de la renda valenciana d’inclusió; renda familiar; ser família nombrosa; discapacitat en l’alumnat o els seus pares; ser família monoparental i expedient acadèmic (només en ensenyaments postobligatoris).

En les situacions d’empat que hi haja després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic.

També et pot interessar

stats