Es constitueix la comissió que proposarà criteris per acreditar el valencià

La nova llei de funció pública, aprovada a l'abril, estableix entre els requisits per a participar en els procediments selectius d'accés a la funció pública acreditar la competència lingüística en valencià

Funcionariat atenent el públic en una imatge d'arxiu
Atenció al públic en una imatge d'arxiu / Europa Press
23 de juny 2021 - 10:34

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha constituït la comissió per a l'estudi i proposta dels criteris generals que serviran de base per regular l'acreditació del nivell de valencià exigible en els procediments selectius en l'ocupació pública de l'administració de la Generalitat.

La nova llei de funció pública, aprovada a l'abril, estableix entre els requisits per a participar en els procediments selectius d'accés a la funció pública el fet d'acreditar la competència lingüística en valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents.

Aquesta llei assenyala que, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor, el Consell aprovarà, a proposta de la Conselleria competent en funció pública, la disposició reglamentària que determine el nivell de coneixement de valencià exigible en l'ocupació pública de la Comunitat Valenciana, amb l'informe favorable previ de la Conselleria competent en política lingüística.

Aquesta comissió, que funcionarà com a grup de treball adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, presentarà un informe amb les seues conclusions i criteris, segons assenyala la resolució que ha entrat en vigor aquest dimecres després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La presideix Emili Sampío Morales, subsecretari de Presidència. Té com a coordinadora a Belén Cardona, subsecretària de la Conselleria de Justícia, i com a vocals a Miquel Soler, secretari autonòmic d'Educació; David Alfonso Jarque, director general de Funció Pública, i Vicente Serra, subdirector general d'Ordenació i Règim Jurídic de la Conselleria de Justícia.

La resta es vocals són Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística; Eva Coscollà, subsecretària de la Conselleria d'Educació; Gemma Lluch, catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de València; Antoni Mas Miralles, professor titular de Sociolingüística del departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, i María Gracia Mateu, subdirectora general de l'Institut Valencià d'Administració Pública, que actuarà com a secretària.

El president de la comissió establirà el calendari de sessions, així com el sistema i mètode de treball, i adoptarà les decisions que considere adequades per a la consecució de l'objectiu i finalitat d'aquesta, segons assenyala la resolució de la Conselleria de Justícia.

També et pot interessar