El Constitucional no veu discriminatori que el permís del pare siga inferior del de la mare

Desestima el recurs presentat per un pare que demanava que el permís de paternitat fora de 16 setmanes.

El Constitucional no veu discriminatori que el permís del pare siga inferior del de la mare
El Constitucional no veu discriminatori que el permís del pare siga inferior del de la mare

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat que no és discriminatori que el permís de paternitat tinga una durada inferior al de maternitat. 

El Constitucional desestima el recurs d'empara presentat per un pare de família i la Plataforma per permisos iguals i intransferibles de naixement i adopció contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que havia denegat que el permís de paternitat fora equiparable al de maternitat, que és de 16 setmanes. 

La sentència del TC dona la raó al TSJM i nega que el permís de maternitat de més durada que el de paternitat siga "discriminatori per a l'home". En la resolució argumenta que "la maternitat, l'embaràs i el part són realitats biològiques diferenciades de protecció obligatòria. D'ací, que els avantatges que es determinen per a la dona no poden considerar-se discriminatoris per a l'home”.

Segons l'alt tribunal, les finalitats dels permisos de maternitat i paternitat difereixen, ja que en el cas de les dones és la protecció de la salut durant l'embaràs, el part i després d'aquest de les "particulars relacions entre la mare i el seu fill durant el puerperi", com també assenyala el Tribunal de Justícia de la UE. 

No obstant això, el Constitucional considera que la finalitat del permís de paternitat és "afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, fomentant la coresponsabilitat de mares i pares en l’atenció dels fills comuns", segons subratlla la sentència que ha tingut com a ponent el magistrat Andrés Ollero.

La durada diferent dels permisos no van contra el dret d'igualtat

El text destaca que la duració diferent dels permisos de paternitat i maternitat, i de les corresponents prestacions de la Seguretat Social, no són lesives del dret a la igualtat davant la llei. 

Ara bé, el TC reconeix que el legislador pot ampliar la durada del permís de paternitat, com ja ha ocorregut, ara és de cinc setmanes, segons amb les circumstàncies socioeconòmiques. De fet, al Congrés hi ha una proposició de llei d'Units Podem i l'acord entre el govern i aquest partit per als pressupostos del 2019 també arreplega els permisos igualitaris.

El permís de maternitat, vist com a barrera d'entrada al mercat laboral de les dones

La sentència té un vot particular de la magistrada María Luisa Balaguer, que creu que el TC ha perdut "una ocasió excepcional per a analitzar l'impacte negatiu" que tenen les mesures garantistes de la maternitat en el tractament igualitari de les dones en el mercat laboral.

Segons el seu parer, els permisos, si s'associen exclusivament a les dones, "s'erigeixen com una clara barrera d'entrada" al mercat laboral i un obstacle per a la promoció de les treballadores, ja que desincentiva la contractació de dones i això "incideix en la perpetuació de la discriminació laboral". 

"La sentència ignora que hi ha un efecte clar de discriminació indirecta de les dones associat al fet de la maternitat. (...) Un tribunal constitucional d'aquest segle hauria d'haver reconegut la necessària evolució de la realitat social i aprofundir en l'anàlisi dels efectes reals de les mesures de protecció que ací es qüestionen", assegura la magistrada.

També et pot interessar