El Consell destina 45 millons d'euros per a garantir l'assistència jurídica gratuïta

La subvenció va destinada a la representació per advocats del torn d'ofici i assistència a la persona detinguda, presa o víctima de violència de gènere.

El Consell destina 45 millons d'euros per a garantir l'assistència jurídica gratuïta

El ple del Consell ha acordat dotar amb 45 milions d'euros al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors per a garantir el dret a l'assistència jurídica gratuïta. 

La subvenció, segons ha explicat la vicepresidenta Mónica Oltra, va destinada a la representació per advocats del torn d'ofici i assistència a la persona detinguda, presa o víctima de violència de gènere, així com al funcionament de les Oficines d'Orientació Jurídica i activitats de formació. 

A més, la dotació servirà per a finançar les despeses derivades de les activitats i serveis realitzats pels col·legis de procuradors en matèria d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia i activitats de formació durant l'any 2019. 

Oltra ha destacat que la valenciana és "l'única comunitat en què a les víctimes de violència de gènere se les assisteix per part de procurador o procuradora des de la presentació de la denúncia, no solament des de l'obertura del judici oral, que és quan la llei marca que és preceptiva la presència de procurador o procuradora". D'aquesta manera, segons ha explicat, s'evita que la dona víctima de violència de gènere "haja d'estar pendent dels tràmits dels terminis del poder judicial".

També et pot interessar