El Consell d'Europa diu que el valencià es troba en una "situació preocupant"

Recomana que s'assegure l'ensenyament del valencià en tots els nivells, així com el seu ús en l'economia i els serveis sanitaris i socials.

El Consell d\'Europa diu que el valencià es troba en una \"situació preocupant\"
El Consell d'Europa diu que el valencià es troba en una "situació preocupant"

Un informe del Consell d'Europa sobre la protecció a Espanya de les llengües regionals o minoritàries assegura que el valencià es troba en una "situació preocupant", sobretot en el marc de l'administració de l'Estat i el sistema judicial.

Així mateix, assenyala que la llei relativa a l'educació plurilingüe de 2018 "no és conforme" a la carta europea perquè "impossibilita l'aplicació de models de programes d'immersió".

L’informe recomana que l'ensenyament del valencià s'assegure en tots els nivells, així com el seu ús en l'economia i els serveis sanitaris i socials.

Crítics amb la política lingüística d'Espanya

L'informe aprovat pel Comité de Ministres, òrgan d'execució del Consell d'Europa, on estan representats els seus 47 estats membres, avalua el grau de compromís d'Espanya amb la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries.

El text es mostra crític amb la política lingüística d'Espanya i assegura que "les autoritats centrals continuen imposant el castellà en un ampli ventall d'àmbits".

Per això, recomana la modificació immediata de la llei orgànica del poder judicial per a garantir l’ús de les llengües cooficials d'Espanya en els processos judicials, si ho demana una de les parts.

La segona recomanació urgent és promoure la utilització de les llengües cooficials en el si de l'administració de l'Estat en les respectives comunitats autònomes.

També et pot interessar