La Confederació Hidrogràfica del Xúquer dona llum verda al pla general de Castelló de la Plana

En permet així el progrés després de diversos anys sense el principal instrument d'ordenació urbanística per al desenvolupament del municipi

Imatge d'arxiu de Castelló de la Plana
Imatge d'arxiu de Castelló de la Plana / Europa Press

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) ha donat llum verda al pla general de Castelló de la Plana i ha traslladat al servei territorial d'urbanisme l'informe favorable relatiu a la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament. Amb aquest informe, la CHJ autoritza el nou planejament proposat pel consistori i permet així el seu progrés, després de diversos anys sense un principal instrument d'ordenació urbanística que permetera el desenvolupament del municipi.

El pla general estructural (PGE) que ara es pretén aprovar definitivament preveu 1.496.271 m² de zones de nou desenvolupament residencial, 2.216.139 m² de sòl industrial i 767.057 m² de sòl terciari, la qual cosa permetrà el desenvolupament de nous habitatges i activitats industrials.

L'informe de la CHJ ha valorat aspectes com l'afecció als llits i el sanejament i depuració d'aigües residuals, i s'indica que amb el "previsible creixement" que contempla el PGE es preveu implantar una nova EDAR.

A més, es contempla la inundabilitat, qüestió sobre la qual es constata que la ciutat compta amb zones inundables com les associades al riu Sec i als barrancs del Sol i dels Canters, per la qual cosa es va fer un estudi d'inundabilitat.

S'analitza també en l'informe la disponibilitat de recursos hídrics i es comprova que són adequats per a proveir a una població potencial de 240.486 habitants equivalents amb horitzó 2037.

Els diferents plans urbanístics de Castelló de la Plana

El PGOU de Castelló de la Plana de 1963 pretenia donar resposta al creixement de la ciutat dels anys 60. La seua incapacitat per a resoldre els problemes de desenvolupament de l'època va propiciar l'aprovació d'un nou PGOU en 1984. Amb el transcurs del temps i a causa dels avanços en matèria de legislació urbanística, es procedeix a la seua revisió, i s'aprova la nova versió l'any 2000.

Aquest pla general va ser objecte de modificacions a través de diversos instruments de planejament. No obstant això, l'any 2009, la vigència va ser anul·lada pel Tribunal Suprem, que va ordenar la retroacció del procediment de revisió del PGOU al moment posterior a l'aprovació provisional. Aquesta sentència va ser objecte de recurs i va donar lloc a una nova sentència, ja l'any 2011, en la qual es determina que el pla general havia d'adaptar-se a les circumstàncies del moment en què es produïsca la nova informació pública, que es va dur va a terme el 2012.

Entre els anys 2013 i 2014 es va portar a terme l'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica, que determinava el contingut que ha de tindre's en compte per a la versió preliminar del pla general. Mentrestant, l'Ajuntament va elaborar unes normes urbanístiques transitòries d'urgència aplicables al municipi. És durant aquest procediment quan se sol·liciten informes a altres administracions i organismes que puguen veure's afectats, entre els quals figura la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

També et pot interessar