La Comunitat Valenciana i Andorra reconeixeran els respectius certificats lingüístics

El conveni tindrà efectes des del moment que se signe i estarà vigent per un període de quatre anys, prorrogable per quatre més.

La Comunitat Valenciana i Andorra reconeixeran els respectius certificats lingüístics
La Comunitat Valenciana i Andorra reconeixeran els respectius certificats lingüístics

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra per al reconeixement de diplomes i certificats d'acreditació de coneixements lingüístics.

L'objecte del conveni és establir el reconeixement mutu dels diplomes i certificats oficials emesos per la Generalitat , a través de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, i pel Govern d'Andorra, i que acrediten la competència lingüística de conformitat amb els nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües.

El conveni tindrà efectes des del moment que se signe i estarà vigent per un període de quatre anys, prorrogable per un període de quatre anys més. Segons ha informat la Generalitat, les dues parts comparteixen la voluntat de reconéixer els diplomes i certificats oficials emesos d'acord amb el marc europeu i que acrediten coneixements lingüístics de la llengua compartida per a garantir la coherència del sistema d'acreditacions i facilitar la mobilitat de persones.

També et pot interessar