Què comporta la declaració d'estat d'alarma?

Permet adoptar de manera extraordinària mesures com limitar el moviment de persones i intervindre locals.

VÍDEO | Què comporta la declaració d'estat d'alarma?

La declaració de l'estat d'alarma anunciada aquest divendres pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, davant l'expansió del coronavirus permet adoptar de manera extraordinària una sèrie de mesures com limitar el moviment de persones i intervindre locals de qualsevol naturalesa.

L'estat d'alarma, així com el de lloc o excepció, està regulat per l'article 116 de la Constitució Espanyola i desenvolupat mitjançant Llei orgànica de l'1 de juny de 1981.

Quan es pot declarar?

L'executiu espanyol pot declarar l'estat d'alarma mitjançant decret en tot o en part del territori nacional davant una sèrie de circumstàncies concretes, com és el cas de "crisis sanitàries com ara epidèmies i situacions de contaminació greus". També és possible decretar-lo davant terratrémols, inundacions, incendis o accidents de gran magnitud, o davant situacions de desproveïment de productes de primera necessitat.

Què pot prohibir la declaració?

Amb el decret d'alarma és possible limitar la circulació o permanència de persones o vehicles en hores i llocs determinats, o condicionar-les al compliment de certs requisits. També practicar requises temporals de tota mena de béns i imposar prestacions personals obligatòries, així com "intervindre i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, amb excepció de domicilis privats".

És possible, així mateix, limitar o racionar l'ús de serveis o el consum d'articles de primera necessitat, i impartir les ordres necessàries per a assegurar el proveïment dels mercats i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats.

Quant temps dura?

La declaració de l'estat d'alarma només pot durar inicialment com a màxim quinze dies, i el decret ha de determinar l'àmbit territorial de l'aplicació. Però és possible la pròrroga. Per a això el govern espanyol haurà de comptar amb una autorització expressa del Congrés dels Diputats, que en aquest cas podrà establir l'abast i les condicions vigents durant la pròrroga.

Pot assumir el govern el control de policies autonòmiques?

Ho pot fer. Amb la declaració, totes les autoritats civils de l'administració pública del territori afectat, els integrants dels cossos de policia de les comunitats i ajuntaments i els altres funcionaris i treballadors al seu servei, quedaran sota les ordes directes de l'autoritat competent.

Puc demanar alguna indemnització?

La llei recull que els qui, a conseqüència de l'aplicació dels actes i disposicions adoptades durant la vigència d'aquests estats, patisquen en la seua persona danys o perjudicis per actes que no els siguen imputables, tindran dret a ser indemnitzats d'acord amb el que es disposa en les lleis.

Quantes vegades s'ha aplicat a Espanya?

És la segona vegada que s'aplica en democràcia. La primera vegada va ser el desembre de 2010, quan el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va decidir aplicar-lo davant la vaga de controladors aeris.

També et pot interessar

stats