El Col·legi d'Advocats d'Alacant obri expedient a una administrativa que es va negar a tramitar un correu en valencià

L'empleada va instar una advocada valencianoparlant que volia col·legiar-se "que tornara a enviar el correu en espanyol"

Una jornada recent de l'ICALI
Una jornada recent de l'Icali / @ICALI_ColegAbog (Twitter)

El Col·legi d'Advocats d'Alacant (Icali) ha obert un expedient informatiu contra una administrativa que es va negar a respondre un correu electrònic en valencià.

"Li agrairíem que per a contestar-li adequadament, tornara a enviar el correu en espanyol", va respondre l'empleada a la petició d'una advocada que demanava informació per a col·legiar-se, segons va informar la lletrada a la Plataforma per la Llegua, que ha fet públic el cas.

Els fets van tindre lloc el passat 21 de juny. L'Icali assegura que es tracta d'una situació aïllada i que iniciarà "les actuacions disciplinàries corresponents contra l'empleada per a depurar les responsabilitats oportunes", segons ha informat en un comunicat. Assegura, a més, que recordarà el personal administratiu del col·legi "el respecte al dret legal de la ciutadania a expressar-se en valencià".

L'advocada afectada va contactar amb el col·legi per a advertir que l'estatut de la institució —que està validat per una resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques de 2007— determina que "el valencià i el castellà són les llengües oficials del Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant" i que "els col·legiats tenen dret a utilitzar ambdues llengües en tots els actes i comunicacions de caràcter col·legial, generals i particulars".

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic i, per tant, tenen l'obligació de complir la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que indica que "el valencià serà la llengua pròpia de l'administració pública [...] i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles".

Arran de la controvèrsia la Plataforma per la Llengua ha demanat al Col·legi d'Advocats d'Alacant que oferisca una versió en valencià del seu web. Des de l'Icali es recorda que "totes les nostres comunicacions telemàtiques que es dirigeixen diàriament a la col·legiació contemplen tots dos idiomes" i es condiciona aquesta traducció a una pròxima actualització de la plataforma i a un conveni amb la Universitat d'Alacant.

També et pot interessar