Les claus de la reforma del càlcul de les pensions a temps parcial

El Constitucional ha anul·lat la fórmula per a calcular la pensió del treball a temps parcial perquè discrimina les dones.

VÍDEO | Les claus de la reforma del càlcul de les pensions a temps parcial

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat que cal anul·lar la fórmula amb la qual es calculen les pensions de les persones que treballen a temps parcial, el qual considera discriminatori "per raó de sexe". Resumin les claus d'aquesta resolució.

1. Què diu exactament el Constitucional?

El Tribunal Constitucional considera que el càlcul d'aquestes pensions vulnera el principi d'igualtat i discrimina la dona davant els homes, ja que el 70% del llocs de treball a temps parcial els exerceixen elles.

El Constitucional entén que es produeix una doble penalització en aquest càlcul. D'una banda, les bases de cotització de les persones que treballen a temps parcial són lògicament menors que les dels que treballen a temps complet. El problema ve perquè, sobre aquesta diferència de partida, s'aplica un coeficient reductor addicional. 

2. Quin article de la Constitució vulnera la norma?

L'article 14 de la Constitució Espanyola que diu que "els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social".

3. Què canvia d'ara en avant?

Fins ara, per a calcular la pensió els anys cotitzats a jornada parcial es dividien per la meitat i es multiplicaven per 1,5. 

 D'ara en avant, un dia treballat serà igual a un dia cotitzat. Segons ha explicat a À Punt José Enrique Devesa, professor de la facultat d'Economia de la Universitat de València, "cada dia treballat, tot i que siga per una hora, computarà com un dia sencer cotitzat, amb la qual cosa millorarà el coeficient per a calcular la pensió i amb aquest l'import de la prestació". 

4. A quanta gent afecta aquest model de pensions?

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), en 2018 hi havia 2.830.700 persones amb contractes de treball a temps parcial, el 74,5% de les qual eren dones. En ocasions aquest model de contractació s'empra per a retribuir de manera il·legal jornades a temps total. 

5. Quan i com s'aplicarà el nou càlcul?

Des d'aquest dijous les futures prestacions per a treballadors i treballadores a temps parcial deixaran de tindre en compte el coeficient reductor.

La declaració de nul·litat no té caràcter retroactiu ni tampoc afectarà els conflictes individuals en els quals ja existisca sentència ferma.

6. Per què es pronuncia ara el Constitucional?

El TC assenta doctrina després de l'advertència del Tribunal de Justícia de la Unión Europea. El tribunal europeu va instar Espanya que revisara la normativa del càlcul de les pensions davant la possibiliat que suposara una discriminació per raons de sexe. 

La petició, la va traslladar el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, en relació a la demanda d'una treballadora.

El sistema càlcul va ser introduït en 2013 pel govern de Mariano Rajoy (PP) després que el TC declarara nul l'anterior.

Al novembre de 2017 el tribunal europeu ja s'havia pronunciat en contra del sistema emprat per a calcular la prestació per desocupació en relació als contractes a temps parcial pels mateixos motius. 

També et pot interessar