Les claus del nou decret llei anticrisi del govern

Mobilitza més de 16.000 milions d'euros entre ajudes directes, avals de l'ICO i rebaixes d'impostos

Destaquen les pujades dels preus dels carburants, l'electricitat i els aliments
El reial decret llei de mesures pal·liarà els efectes de la guerra d'Ucraïna / Shutterstock

El Congrés ha convalidat aquest dijous el reial decret llei de mesures per a pal·liar els efectes de la guerra d'Ucraïna, que es tramitarà com a projecte de llei. Aquestes són algunes de les principals mesures que estableix aquest nou decret anticrisi, que mobilitza més de 16.000 milions d'euros entre ajudes directes, avals de l'ICO i rebaixes d'impostos.

Mesures en matèria energètica

 • Bonificació de 0,20 euros per litre de gasolina i gasoil, en vigor fins al 30 de juny. Les instal·lacions de subministrament de combustibles podran sol·licitar la devolució de les bonificacions efectuades. 
 • Descompte del 80% del cost dels peatges de transport i distribució d'electricitat el 2022 i un crèdit extraordinari de 225 milions d'euros per a compensar la reducció d'ingressos que el descompte ocasionarà en el sistema elèctric. 
 • Una línia d'ajudes directes a la indústria intensiva en consum de gas (com empreses papereres, de fibres, de vidre i de productes ceràmics) de 125 milions d'euros. 
 • Actualització del règim retributiu de la producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables, cogeneració d'alta eficiència i residus, per a reduir la factura elèctrica, i s'agiliten els procediments de projectes d'energies renovables. 
 • Inversió de 65 milions d'euros en empreses de determinats sectors industrials als quals es considera exposats a un risc significatiu de "fugida de carboni", per compensar els costos d'emissions indirectes de gasos d'efecte d'hivernacle 

Sector de transports

 • Bonificació de les taxes del sector del transport marítim i portuari, i eliminació o reducció del trànsit mínim als ports on no siga possible aconseguir aquesta activitat per l'increment dels costos energètics. A més, es podran prolongar durant dotze mesos els contractes temporals de treball de tripulants ucraïnesos.
 • Inversió de 450 milions d’euros en ajudes directes a empreses i professionals del transport per carretera i ferrocarril de mercaderies i persones. També s'estableix una línia d'ajudes directes a empreses ferroviàries privades afectades per la pujada dels preus dels carburants.
 • Suplement de crèdit per import de 10.310.000 euros per a finançar les ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat.

Sector primari

 • Inversió de 169 milions d’euros en ajudes directes als productors de llet de vaca, ovella i cabra.
 •  Ajudes de fins a 193.470.759 euros finançats parcialment per la Comissió Europea per a pesca i d’un màxim de 20 milions per a l’aqüicultura. 
 • Ajudes per un import de 18.185.491,87 euros a empreses armadores de vaixells pesquers. S'eximeix de la taxa de pesca fresca durant sis mesos als armadors dels vaixells o embarcacions pesqueres, així com del cànon d'utilització dels béns del domini públic hidràulic per a instal·lacions d'aqüicultura continental.

Mesures de suport a treballadors i col·lectius vulnerables

 • Fins al 30 de juny de 2022, les empreses beneficiàries d’aquestes ajudes directes no podran acomiadar treballadors amb motiu de l'augment dels costos energètics o per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna. L'incompliment d'aquesta obligació comportaria el reintegrament de l'ajuda rebuda.
 • Increment d’un 15% de la prestació de l'ingrés mínim vital d'abril, maig i juny. També es prorroguen fins al 30 de juny els descomptes del bo social aplicables als consumidors domèstics d'energia elèctrica.
 • La persona arrendatària d’un habitatge podrà negociar amb l'arrendador l'increment que s'aplicarà en l'actualització anual de la renda, si aquesta es produeix entre l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i el 30 de juny. 

Refugiats ucraïnesos i protecció temporal de menors

 • Increment en 1.200 milions d'euros del pressupost del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que assimila a les persones sol·licitants de nacionalitat espanyola d'origen ucraïnés dins del grup de persones apàtrides i refugiades, de manera que queden exemptes d'entregar els certificats de naixement i els antecedents penals de manera temporal i excepcional.
 • Protecció temporal de menors d'edat afectats per crisis humanitàries de diversa índole que implica dret a residència i treball al nostre país i l'accés als serveis bàsics.

També et pot interessar

stats