Les claus de la 'llei del ciclista', la modificació del Codi Penal que redueix la impunitat en cas d'atropellament

Des de hui totes les imprudències al volant que impliquen pèrdues de vida o lesions greus es consideraran delicte

La consideració de delicte i l'obligació d'una instrucció judicial redueix la indefensió en que sovint s'han vist vianants i ciclistes
La consideració de delicte i l'obligació d'una instrucció judicial redueix la indefensió en què sovint s'han vist vianants i ciclistes / Shutterstock

Reduir la impunitat dels conductors imprudents de vehicles de motor en la carretera. Aquesta és l'objectiu que inspira la Llei orgànica 11/2022, l'anomenada llei del ciclista. La norma, que el Senat va refrendar el set de setembre, entra en vigor aquest dijous, l'endemà de la publicació en el BOE.

La nova regulació introdueix canvis en el Codi Penal per a evitar l'arxivament massiu de les causes i augmentar la protecció jurídica de les víctimes, especialment ciclistes i vianants. Aquestes són les claus de la llei:

Les imprudències amb víctimes són delicte

Des de hui, totes les imprudències al volant que impliquen pèrdues de vida o lesions greus, es consideren delicte i, per tant, seran jutjades per la via penal.

Atestat obligatori

Obliga a elaborar un atestat quan hi haja morts o ferits amb lesions rellevants com a resultat de possibles imprudències al volant, i la remissió d'ofici del cas a l'autoritat judicial, sense necessitat ni tan sols de denúncia de la víctima. Vol evitar l'arxiu sistemàtic d'accidents greus sense una mínima investigació.

Més protecció a ciclistes i vianants

La consideració de delicte i l'obligació d'una instrucció judicial redueix la indefensió en què sovint s'han vist vianants i ciclistes, víctimes d'atropellaments, per la qualificació com a "lleus" —i, per tant, sense responsabilitat penal— d'aquests incidents.

Fins ara, jutges i tribunals determinaven si l'accident podia ser considerat delicte, segons la interpretació subjectiva que feien de l'anterior regulació en el Codi Penal, les escletxes del qual han permés l'arxivament de causes amb víctimes.

La nova llei imposa que les morts o lesions rellevants resultants de la comissió d'infraccions greus de les normes de trànsit hauran de ser qualificades almenys com a infracció "menys greu", però mai com a "lleus".

Privació del dret a conduir

La modificació del Codi Penal i estableix que "si l'homicidi s'haguera comés utilitzant un vehicle de motor o un ciclomotor, s'imposarà també la pena de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors de tres a díhuit mesos".

La prohibició temporal de conduir vehicles s'aplicarà de manera obligatòria —i no opcional, com passava fins ara— també per delictes d'imprudència "menys greu" amb víctima, com passa en tots els delictes contra la seguretat viària.

D'un a dos mesos de multa per causar lesions no invalidants

El text modifica també el Codi Penal en l'article 152.2 acotant d'"un a dos mesos" la multa per les lesions no invalidants derivades de la comissió d'una imprudència "greu" o "menys greu", enlloc "d'una pena fixa sense marge de gradació" que establia la regulació anterior. El legislador explica que la conseqüència d'aquest canvi és que "que no siga preceptiu estar assistit d'advocat i procurador i que el procés el jutge un jutge d'instrucció, però sense menyscapte de totes les garanties per a la víctima".

L'origen, la mort impune d'un ciclista atropellat per un camioner fugitiu

La modificació legal és fruit de la pressió de la campanya #PerUnaLleiJusta que va inicia Anna González, la dona d'un ciclista que va matar el 2013 a Toledo un camioner que va fugir i que no va haver d'afrontar inicialment cap procés penal. El 2019, es va introduir una modificació en el Codi Penal que castigava amb penes de fins a quatre anys de presó l'omissió de socors en la carretera.

També et pot interessar