La vivenda post-Covid: més espai exterior i zones comunes

La pandèmia ha posat en relleu que la vivenda convencional no sempre respon a les necessitats de les persones i l'arquitectura vol donar resposta a noves necessitats

La vivenda post-Covid: més espai exterior i zones comunes

La pandèmia ha posat en relleu que la vivenda convencional no sempre respon a les necessitats de les persones i l'arquitectura vol donar resposta a noves necessitats. 

En aquest sentit treballa l’arquitecte Nacho Marí: “Hem patit aquesta pandèmia i ens hem adonat que la vivenda com a un tema especulatiu ha decrescut, s'ha després d'espais importants, les terrasses, els balcons, els patis”.

La proposta de Marí reformula el concepte de vivenda tradicional i aposta per l'espai exterior i les zones comunes. Cada tres vivendes compartixen una terrassa que es podrà tindre oberta o tancada.

És una forma de vida col·laborativa per la qual també aposten en la cooperativa Resistir, plantejada com una alternativa a les residències tradicionals.

Es reuneixen periòdicament per a acabar de perfilar el projecte que es construirà a Godella, un espai residencial intergeneracional amb habitatges individuals en els quals es comparteixen espais i serveis. Martín Garcia, president de la Cooperativa Resistir, explica que no volen que un altra epidèmia transforme la seua llar en un "camp de concentració" i volen ser "un alternativa". En un sentit semblant es pronuncia Goya Gil, Secretària de la Cooperativa Resistir, que defensa que qui vulga pot estar a casa si vol, però també té a l'abast un amic o una amiga a qui demanar ajuda si cal.

També et pot interessar