La certificació en les escoles oficials d'Idiomes es farà entre el 2 i el 17 de setembre

33.346 persones s'examinen enguany d'unes proves que abasten diversos nivells de 17 idiomes impartits.

Escola Oficial d'Idiomes de València
Escola Oficial d'Idiomes de València / À Punt NTC

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el portal de les escoles oficials d'idiomes valencianes el calendari dels exàmens escrits de les proves unificades de certificació (PUC) d'idiomes del curs 2019-2020, que van haver de ser posposades per la declaració de l'estat d'alarma decretat davant la Covid-19.

Enguany, un total de 33.346 persones s'han inscrit a les PUC que organitza la xarxa d'EOI del sistema educatiu valencià, configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes en 66 municipis, que ofereixen l'ensenyament de 17 llengües en total: alemany, anglés, àrab, espanyol, basc, francés, grec, italià, portugués, romanés, rus, valencià, xinés, neerlandés, finlandés, polonés i japonés.

Prop de dos de cada tres dels aspirants, un total de 21.231, s'han matriculat pel torn lliure, mentre que els 12.115 restants són alumnat oficial de les EOI.

El calendari complet

  • El dijous 3 de setembre serà el torn del Valencià C2 (8:00 hores) i de l'Anglès B1 (15:30 h). Les proves de Valencià C1 i Francés B1 seran el divendres 4 a les 8:00 hores i les 15:30 hores respectivament. A partir d'ací es mantenen els dos torns d'exàmens diaris, a les 8:00 hores i a les 15:30 hores.
  • El dilluns 7 de setembre al matí arriba l'hora del Portuguès B1 i de l'Àrab B1, mentre que a la vesprada es farà l'Espanyol B1 i el Xinés B2. El dimarts 8 en horari matinal seran els exàmens de Francés C1, Rus B1 i Espanyol B2, i ja a la vesprada Grec B1 i Romanés B1.
  • El dimecres 9 de setembre al matí s'han programat les proves de Francés C2 i la de Basc B1 i en horari vespertí les de Rus B2 i Espanyol C1. L'endemà, el dijous 10, serà el moment de l'Espanyol C2 i l'Anglés C2 al matí i a la vesprada l'Àrab B2.
  • L'11 de setembre, divendres, l'horari matinal s'ha reservat per a l'examen de Valencià B2 i el vespertí per a les proves d'Italià B1 i C1.
  • El dilluns 14 de setembe, el matí l'ocuparan els nivells d'Alemany B1 i C1, mentre que a la vesprada es farà l'Italià B2. El dimarts 15 l'horari matinal l'ocuparà el Valencià B1 i la vesprada l'Alemany B2.
  • El dimecres 16, en el torn del matí es realitzarà la prova de Portuguès B2 i en el de vesprada la d'Anglés C1. El dijous 17 de setembre conclouen les proves escrites amb els exàmens de Portuguès C1 al matí i els de Francés B2 ja a la vesprada.

Abans del 31 de juliol, les 24 EOI valencianes publicaran en els seus webs el dia, l'hora i el lloc en què cada parella d'alumnes ha de presentar-se per a fer la prova oral. És necessari que totes les persones aspirants estiguen atentes a les webs dels centres on han de realitzar la prova perquè les hores exactes de les convocatòries poden variar, ja que les EOI poden convocar l'alumnat de manera escalonada per a garantir les distàncies de seguretat entre els candidats i candidates.

Les PUC es desenvoluparan seguint les instruccions que les autoritats sanitàries establisquen per a garantir la seguretat tant de les persones aspirants com del professorat que du a terme la prova. Els protocols de seguretat i higiene es publicaran abans del 31 de juliol i quedarà assegurada la distància mínima de seguretat d'1,5 metres entre totes les persones participants.

També et pot interessar