El benestar social lligat a l'ocupació va millorar el doble en homes que en dones de 2013 a 2017

La més penalitzada ha sigut la població jove, sobretot les dones, excepte aquella amb educació superior.

La més penalitzada ha sigut la població jove, sobretot les dones, excepte les que tenen educació superior
La més penalitzada ha sigut la població jove, sobretot les dones, excepte les que tenen educació superior / Arxiu

El benestar social lligat a l'ocupació va augmentar un 7% en els homes enfront d'un 3% en les dones en el període 2013-2017, en plena recuperació econòmica, segons un estudi de Fedea.

L'estudi, realitzat pels professors José Ignacio García Pérez i Antonio Villar, compara la situació de l'ocupació a Espanya en 2013 i 2017 per a 40 tipus de contractes, segons gènere, nivell d'estudis i edat. A partir d'aquestes dades, els autors construeixen un indicador de benestar lligat a l'ocupació, que és major per als homes que per a les dones, i que augmenta amb l'edat i el nivell educatiu dins de cada sexe.

En el període analitzat, s'observa una millora sensiblement major per als homes que per a les dones: l'ocupació va créixer més per als treballadors i la desigualtat va disminuir en tots els casos més per als homes que per a les dones. D'altra banda, l'estudi revela que no tots els grups s'han beneficiat de la recuperació econòmica, perquè la més penalitzada ha sigut la població jove, sobretot les dones, excepte les que tenen educació superior. 

Per comunitats, Andalusia, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana i Múrcia són les que mostren les majors diferències negatives entre ocupació i benestar, mentre que Catalunya, Madrid, Navarra i el País Basc presenten una situació més favorable. 

També et pot interessar