Requisits per a demanar ajudes al lloguer a la Comunitat Valenciana si tens menys de 35 anys

Es destinarà un màxim de 770 euros per habitatge a les ubicades a la província de València i de 680 a les que estan a Alacant i a Castelló

Requisits per a demanar ajudes al lloguer
Requisits per a demanar ajudes al lloguer / Miguel Ángel Reino

La Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les bases que regulen els requisits per a poder ser beneficiari de les ajudes destinades a fer front al pagament del lloguer de la vivenda habitual. El govern valencià destinarà un màxim de 770 euros per vivenda a les ubicades a la provincia de València i de 680 a les que hi ha a Alacant i a Castelló.

Els requisits exigits són els següents: 

  • Tindre menys de 35 anys o, si es tracta d'una unitat de convivència, que tots els membres tinguen aquesta edat. 
  • Posseir la nacionalitat espanyola o tindre residència legal a Espanya.
  • Ser titular, com a persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge.
  • Estar empadronat a l'habitatge, per demostrar que és la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o unitat de convivència.
  • La suma dels ingressos de les persones que integren la unitat de convivència, consten o no com a titulars del contracte d'arrendament, ha de ser igual o inferior a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar serà de quatre vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa general o de persones amb discapacitat, i de cinc vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial.
  • No haver rebut cap altra ajuda destinada a pagar la renda de lloguer de l'habitatge.

Tindran prioritat les víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, famílies nombroses, persones afectades per procediments de desnonament i persones amb discapacitat, entre altres col·lectius vulnerables i amb necessitats especials. 

La sol·licitud es farà exclusivament de manera telemàtica, mantenint les mesures preventives contra la Covid-19, mitjançant formulari emplenat electrònicament i que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, el portal gva.es, en el moment en què es publique la resolució de la convocatòria. Per facilitar l'accés a tot el món, els ajuntaments o mancomunitats podran presentar les sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el formulari corresponent.

El pagament cobrirà les rendes d'arrendament reportades des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021. Aquests ingressos estan arreplegats en el programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i en el programa d'ajudes al lloguer per a joves, corresponents al pla estatal d'habitatge 2018-2021. 

També et pot interessar