Les abraçades tornen a les residències díhuit mesos després

La Conselleria d'Igualtat estableix algunes condicions, com que les dues persones estiguen vacunades i que el municipi del centre estiga en situació de nova normalitat

Un panell de plàstic, que s'higienitza en cada ús, permet que es puguen produir les abraçades
Un panell de plàstic instal·lat en una residència valenciana el juny de 2020 / Biel Aliño (Efe)

Les residències de majors de la Comunitat Valenciana recuperen des d'aquest divendres el contacte entre residents i familiars o afins que acudisquen a visitar-los, després que la Conselleria d'Igualtat haja eliminat l'obligació de guardar la distància física en les visites amb algunes condicions, com que tots dos estiguen vacunats i que el municipi del centre estiga en situació de nova normalitat.

La patronal de residències, Aerte, ha destacat que, després de díhuit mesos, "les abraçades tornen a les residències", gràcies a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'una nova resolució que regula el pla d'actuació en les residències i els centres de dia de majors enfront de la Covid-19.

La resolució s'adopta després de valorar l'actual situació de la pandèmia i tenint en compte la necessitat d'actualitzar les mesures vigents en els centres de majors, per la qual cosa es flexibilitzen alguns criteris amb la finalitat de tendir a normalitzar la vida quotidiana dels residents, encara que uns altres es mantenen.

El text que entra en vigor aquest divendres introdueix una nova categorització dels centres, de manera que es considerarà un centre residencial amb una alta cobertura quan més del 80% dels residents i treballadors hagen rebut la pauta de vacunació completa, mentre que per davall d'aquest percentatge serà un centre amb baixa cobertura de vacunació.

On i com es podran produir les abraçades?

Pel que respecta a les visites, s'elimina la necessitat de mantindre la distància de seguretat, i només serà necessari l'ús de mascaretes i mesures higièniques generals quan el centre estiga en un municipi en situació de nova normalitat o nivell d'alerta 1, els residents i visitants tinguen la pauta de vacunació completa, i la trobada es produïsca en un espai obert on estiga garantida la ventilació, o en llocs tancats no compartits.

Continua sense haver-hi límit de familiars que acudisquen de visita al centre quan el municipi estiga en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2, encara que es manté l'obligació de sol·licitar cita prèvia i que les trobades tinguen lloc preferiblement en espais oberts.

Els centres en nivell d'alerta 3 amb una vacunació alta o completa podran mantindre les visites de manera escalonada al llarg del dia d'un familiar, tutor o afí, o de fins a tres persones convivents, que podran entrar juntes, sempre amb cita prèvia i no més d'una hora. Els centres amb vacunació incompleta permetran la visita d'una única persona.

Els centres amb una vacunació completa i els d'alta cobertura de vacunació hauran de reservar un 5% de places per a garantir aïllaments i d'aquesta manera previndre brots, mentre que en els centres amb baixa cobertura de vacunació el percentatge serà del 10%. Com fins ara, es mantenen els grups bambolla per a permetre un millor control i rastreig en cas de brot.

Respecte a les eixides dels residents, els centres lliures de Covid i amb vacunació completa d'usuaris i treballadors permetran les eixides ordinàries dels residents amb vacunació completa fins al nivell 3 d'alerta, així com els centres amb alta cobertura de vacunació i en situació de nova normalitat, nivell 1 i 2.

La resolució estableix que en els municipis que estiguen en situació de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2, els residents, independentment del seu grau d'immunització, podran eixir seguint el protocol que establisca la direcció de la residència.

Respecte als nous ingressos, es continuen realitzant sempre que el centre estiga lliure de Covid-19 (sense brot ni sospita de brot, o amb brot tancat). En centres amb baixa cobertura de vacunació i en nivell d'alerta 3, només es permetran nous ingressos si estan lliures de Covid i amb caràcter excepcional i d'urgència social.

La resolució estableix que els usuaris no vacunats s'integraran individualment en grups bambolla de residents vacunats, sense que puga haver-hi en la mateixa unitat convivencial altres residents no vacunats.

Els treballadors hauran d'utilitzar en tot moment l'equip de protecció individual quan estiguen dins del perímetre del centre, i els que no estiguen vacunats seran assignats a grups bambolla d'usuaris amb pauta de vacunació completa, i evitaran entrar en contacte amb qui no estiga vacunat.

Pel que respecta als centres de dia, tots els usuaris podran acudir als centres amb alta cobertura o de vacunació completa i que siguen independents de centres residencials, i els no vacunats s'integraran individualment en grups bambolla d'usuaris vacunats.

En centres amb baixa cobertura de vacunació o incompleta però que tenen una infraestructura que permet guardar les distàncies de seguretat i higiene, tots els usuaris podran assistir-hi, i si no és possible mantindre aquesta distància s'establiran torns rotatoris.

Quant als centres d'atenció a persones majors (CEAM i CIM), podran realitzar activitats i serveis d'atenció individualitzada amb un 75% de l'aforament en el nivell d'alerta 1, i del 50% en el 2. Només activitats que requerisquen taula i un màxim de sis persones per grup, excepte en nova normalitat.

En nivell d'alerta 3, només es podran realitzar les activitats o prestacions individualitzades quan l'usuari o usuària ho tinga prescrit.

També et pot interessar