341 unitats educatives d'Infantil i Primària més per al pròxim curs escolar

La Conselleria d'Educació ha presentat la proposta d'arranjament escolar per al curs 2018-2019 per a debatre-la.

Xiquetes i xiquets a l'escola
Xiquetes i xiquets a l'escola / Generalitat Valenciana

L'arranjament escolar és la proposta de planificació educativa que proposa la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport pel que fa al nombre d'unitats educatives per al pròxim curs escolar, segons les necessitats d'escolarització al territori valencià. Amb la disponibilitat de places escolars, les famílies coneixen l'oferta d'aules als centres educatius valencians per a matricular els fills i filles independentment de la seua titularitat, sobretot aquelles famílies que matriculen xiquets i xiquetes per primera vegada a les aules de 2 anys i a Infantil de 3 anys de les escoles. Enguany la proposta inclou l'obertura de 34 aules més de dos anys.

Tal com ja s'ha fet durant dos cursos consecutius, la planificació educativa per a 2018-2019 s'ha dut a terme simultàniament en tots els centres educatius públics. El sistema educatiu valencià va augmentar per al curs 2016-2017 les unitats educatives, el professorat i la tria de centre educatiu per part de les famílies. Aquesta és la nova concepció d'arranjament escolar que condueix a reduir els alumnes per aula i el procés d'admissió.

Necessitats reals d'escolarització

La proposta d'arranjament escolar 2018-2019 atén, segons Educació, dos principis bàsics: garantir la qualitat educativa en totes les famílies valencianes i atendre, cas per cas, les necessitats reals d'escolarització de cada municipi.

La qualitat educativa inclou la consolidació de la reducció de ràtio, l'augment de professorat i la consolidació de la recuperació d'unitats educatives.

Pel que fa a les necessitats d'escolarització, aquestes es garanteixen tenint en compte la natalitat del municipi, el dret fonamental a l'educació amb la determinació de criteris globals per localitats, la capacitat d'elecció de les famílies i la continuïtat de l'alumnat al centre educatiu.

Amb vista al pròxim curs, la proposta de planificació d'Educació suposa un saldo de 341 unitats educatives als centres educatius d'Infantil i Primària. Per comarques, les d'Alacant en tenen 112, les de Castelló de 73 i les de València de 156.

La proposta d'arranjament escolar que ha fet l'administració educativa pel que fa a les unitats de la xarxa pública està passant pels consells escolars municipals amb l'objectiu que es presenten les al·legacions que es creguen convenients i així estudiar-les per a configurar l'arranjament definitiu amb la participació de tota la comunitat educativa.

En el cas dels centres educatius privats-concertats s'estan enviant les propostes a cada titular de centre i hi ha 15 dies hàbils per a presentar en cada cas les al·legacions que es creguen oportunes.

34 aules gratuïtes de dos anys

El pròxim curs hi haurà 34 aules més de 2 anys gratuïtes a les escoles. En concret, 15 més a les comarques d'Alacant, 7 més a les comarques de Castelló i 12 més a les comarques de València.

Aquestes aules es posen en funcionament als centres educatius d'Infantil i Primària, i tenen una ràtio màxima de 18 alumnes per aula. En cada una hi ha un docent i un educador.

A més, en el curs 2018-2019 totes les aules de 2-3 anys de les escoletes municipals també seran gratuïtes. Cal destacar que hi ha 248 escoletes municipals en el tram 0-3 al territori valencià. D'aquestes escoletes, 59 són de les comarques d'Alacant, 21 de les comarques de Castelló i 168 de les comarques de València.

Aquesta oferta gratuïta s'afig a la ja existent a les escoletes de la Generalitat en el tram 0-3 anys.

També et pot interessar