17 i 18 de juny de 2020: les oposicions a professor de secundària ja tenen data

S'han convocat les proves per a cobrir 3.575 places docents a la Comunitat Valenciana.

Un professor escriu en una pissarra en una imatge d'arxiu
Un professor escriu en una pissarra en una imatge d'arxiu / GVA

Les oposicions en la Comunitat Valenciana per a cobrir un total de 3.575 places docents començaran el 17 de juny de 2020. La Conselleria d'Educació i la taula sectorial d'educació han acordat el calendari d'oposicions de 2020, que fixa que la part A del primer examen serà el dimecres 17 de juny i la part B, l'endemà, dijous 18.

El repartiment de les 3.573 places per especilialitats es realitzarà en les pròximes meses sectorials. 

L'avançament de les proves respecte a l'any passat en una setmana i un dia ofereix “més marge de temps per a abordar tots els terminis del procés de la fase d'oposició com la correcció, la publicació de llistes provisionals, les reclamacions i la publicació de les notes definitives, així com de la fase de baremació dels mèrits i les possibles reclamacions”, subratlla la Conselleria en un comunicat.

Objectiu: no coincidir amb Fogueres 

S'acorden eixes dates per a evitar que els examens coincidisquen amb les Fogueres de Sant Joan, que el 2020 comencen el 20 de juny. A més, el 24 de juny serà festiu en tot el territori valencià i el 25 també ho serà a la ciutat d'Alacant.

711 places de les oposicions passades no cobertes

En total, aquesta oferta d'ocupació pública suma 4.295 places. La gran majoria, 3.575, corresponen al torn d'ingrés lliure. En aquestes places s'inclouen les 711 convocades i no cobertes en les oposicions del juny passat.

Per cossos, les 3.575 places corresponents al torn d'ingrés lliure es reparteixen de la següent manera: 2.771 són per al cos de professorat d'ensenyament secundari; 583 pertanyen al cos de professorat tècnic d'FP; 60, al de professorat d'escoles oficials d'idiomes; 33, al de catedràtics de música i arts Escèniques; 41, al de professorat de música i arts escèniques; i les últimes 87 s'han assignat al cos de professorat d'arts plàstiques i disseny.

250 places per a docents amb diversitat funcional 

La reserva per a opositors amb diversitat funcional ascendeix a 250 places. 

Les altres 720 places de l'oferta d'ocupació pública de 2019 es convocaran per a provisió mitjançant els processos corresponents al torn d'accés a cos superior, sense que aquestes vacants computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius.

Per al torn d'accés a cos superior es convoquen 133 places per a entrar en el cos de professorat d'ensenyament secundari, 580 per al de catedràtics de secundària i 7 per a incorporar-se a la inspecció educativa.

També et pot interessar