1,4 milions de valencians estan en risc de pobresa i exclusió social

L’índex de pobresa de la Comunitat Valenciana (27%) està lluny dels més baixos, com Navarra (11,7%), i per damunt de la mitjana espanyola (25,5%).

Imatge de portada: L'informe indica que Espanya no ha complit amb l'objectiu marcat de reducció de la pobresa en el període 2009-2019

Un total d'1,4 milions de valencians, que representen el 27% de la població de la Comunitat Valenciana, estan en risc de pobresa i exclusió social, segons el desé informe anual de seguiment de l'indicador Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) corresponent a 2019, que ha presentat la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, denominat “L'estat de la pobresa”. Aquestes dades no recullen encara els efectes de la pandèmia del coronavirus que, segons els autors de l'estudi, provocaran que “les xifres siguen superiors” i accentuarà “la percepció de l'escenari, ja greu, que dibuixen les dades actuals”.

L'informe mostra una Espanya dividida en dues meitats, en la qual les regions del nord tenen taxes baixes en els indicadors de pobresa i exclusió i, majoritàriament, homologables a les dels països més desenvolupats de la UE. La xifra de pobresa al territori valencià està per damunt de la mitjana espanyola, amb una índex Arope del 25,5%, i molt lluny de les regions amb percentatges més baixos com Navarra i el País Basc, amb l'11,7% i el 14,4% respectivament. Les pitjors xifres són per a Andalusia i Extremadura, totes dues amb el 37,7%. La Comunitat Valenciana ocupa el lloc número 12 en la part baixa de la taula.

L'informe indica que una vegada acabat el període de vigència de l'Estratègia Europea 2020, Espanya no ha complit l'objectiu de reduir la pobresa en 1,5 milions de persones en el període 2009-2019. L’indicador Arope espanyol és 4,3 punts percentuals superior a la mitjana de la UE i el seté més alt de tots els països membres.

El país no ha aconseguit millorar respecte a l'any 2008 cap dels indicadors que es van proposar avaluar. Així, l'indicador Arope es va incrementar en un 6,3% i tots els seus components també ho van fer: el de risc de pobresa en un 4,5%, la privació material greu en un 30,6% i la població amb baixa intensitat de treball per llar en un 63,6%. També es van incrementar altres indicadors importants, com ara la pobresa extrema en un 24,3% i la bretxa de pobresa en un 13,7%.

Vora 10 milions d'espanyols en risc de pobresa

El 20,7% de la població espanyola, és a dir, uns 9,7 milions de persones, estan en risc de pobresa. La xifra suposa una millora de huit dècimes respecte a les dades de l'any passat, però encara es manté per damunt dels registres anteriors a la crisi. Actualment hi ha unes 653.000 persones més en risc de pobresa i una diferència de 0,9 punts percentuals respecte als valors de l'any 2008.

L'estudi constata que les polítiques basades solament en el creixement de l'ocupació no han aconseguit reduir la pobresa, perquè no qualsevol treball protegeix de la pobresa. En l'origen d'aquesta situació ha de considerar-se l'augment de la població ocupada a temps parcial, la reducció del valor del treball i la reducció en el temps de duració dels contractes.

Un de cada 27 ciutadans pateix privació material greu

La privació material greu inclou aquelles persones que viuen en llars que no poden afrontar quatre o més elements de consum, d'un total de nou considerats bàsics en el territori europeu. Per a enguany, este valor es redueix amb una certa intensitat i afecta fins al 4,7% de la població. Malgrat el descens experimentat des del seu màxim l'any 2014, la xifra és un 30% superior a la registrada l'any 2008. Actualment, pateixen privació material greu un de cada 27 espanyols.

La meitat de la població té dificultat per a arribar a fi de mes

El 49,3% de la població espanyola té alguna classe de dificultat per a arribar a fi de mes. En aquest sentit, la població que arriba a fi de mes “amb molta dificultat” és un 7,8% i la que ho fa només “amb dificultat” és un 14,2%. Totes dues xifres suposen una important reducció respecte a les dades de l'any passat i són les més baixes que es registren des de l'any 2008.

Malgrat els bons resultats d'enguany, no ha d'oblidar-se que això significa que aproximadament la meitat de la població espanyola viu en el límit de les seues possibilitats, i que una mica més d'una cinquena part del total (22%) arriba a fi de mes amb dificultat o amb molta dificultat. A més, no ha d'oblidar-se que aquesta variable és una mesura de la fragilitat de la població per a afrontar els contratemps i problemes sobrevinguts i pot ajudar a explicar les enormes dificultats socials i econòmiques que provoca el coronavirus i el seu correlat, la nova crisi econòmica.

Un 30% dels xiquets està en situació de pobresa

La taxa de pobresa i exclusió no és homogènia per a totes les persones i té importants diferències per sexe, edat, nacionalitat, nivell educatiu, hàbitat, situació ocupacional, tipus de llar, discapacitat i territori. Així, l’índex Arope és major entre les dones, els xiquets i els adolescents. D'altra banda, tindre fills és un important factor de risc de pobresa i exclusió. Totes les llars en els quals viuen xiquets té taxes més altes en els principals indicadors que aquells on hi ha adults solament.

La població infantil registra taxes molt elevades en la gran majoria d'indicadors de pobresa i exclusió social. Així, per a 2019, el 30,3% està en alt risc de pobresa o exclusió, el 27,4% viu en risc de pobresa, el 6% suporta privació material greu, el 13,1% ho fa en pobresa extrema, i el 8,4% viu en llars amb baixa intensitat d'ocupació.

També et pot interessar

stats