El TSJ de Múrcia suspén cautelarment la resolució del control parental

L’acte de suspensió cautelar no és ferm i s’hi poden interposar recursos de reposició.

El TSJ de Múrcia suspén cautelarment la resolució del control parental
El TSJ de Múrcia suspén cautelarment la resolució del control parental

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la regió de Múrcia ha acordat suspendre, de manera cautelar i mentre dura la tramitació del recurs interposat pel Ministeri d’Educació, l’execució de les instruccions dictades per la conselleria d’Educació i Cultura en què demanen el control parental.

El TSJ ha assenyalat que queden en suspens les dues instruccions de la secretaria general de la conselleria als centres d’infantil i primària i secundària i batxiller, respectivament, que obliguen els docents a demanar l’autorització dels progenitors o tutors perquè els fills participen en activitats complementàries en els centres educatius.

En concret, la suspensió se circumscriu a la previsió continguda en aquestes resolucions sobre el fet que els progenitors “puguen manifestar la seua conformitat o disconformitat” sobre la participació dels fills menors en activitats complementàries incloses en el currículum del centre i que hagen de ser impartides per persones alienes al claustre.

La resolució compta amb un vot particular d’un membre del tribunal que considera que s’ha de denegar la mesura cautelar de suspensió del veto parental en entendre que és una impugnació “totalment extemporània”, tenint en compte la data de les resolucions i que han passat sis mesos des de l’inici del curs escolar.

L’acte de suspensió cautelar no és ferm i s’hi poden interposar recursos de reposició.

També et pot interessar

stats