Com es pot sol·licitar el vot per correu?

El termini per a sol·licitar el sufragi per correspondència s’obri el 5 de març, una vegada s’hagen dissolt les Corts Generals.

VÍDEO | Com es pot sol·licitar el vot per correu?

Aquest dimarts 5 de març, quan s’hagen dissolt les Corts Generals, s’obri el termini per a sol·licitar el sufragi per correspondència en les pròximes eleccions generals i les autonòmiques.

On demane el vot per correu?

Per a rebre les paperetes a casa és necessari apropar-se a qualsevol oficina de Correus amb el document d’identitat original i enviar la sol·licitud a l’Oficina del Cens Electoral. 

Fins a quin dia? 

La recepció de la documentació per a exercir el sufragi (paperetes i sobres electorals, juntament amb el certificat emés per la delegació provincial i un sobre en el qual ha d’haver-hi l’adreça de la mesa on correspon votar) es farà entre 34 dies després a la convocatòria i sis dies abans a la votació. És previsible, per tant, que les dates se situen entre el 8 i el 21 d’abril. L’avís de recepció de la documentació haurà de ser signat personalment per la persona interessada, prèvia acreditació de la seua identitat. 

Una vegada dissoltes les cambres (el 5 de març), el vot per correu es pot sol·licitar fins al desé dia anterior a la votació (en aquest cas, fins el 18 d’abril). En rebre la documentació, aquesta pot enviar-se per correu certificat fins al tercer dia previ als comicis. La data límit seria, per tant, el 24 d’abril. L’enviament no requereix franqueig.

Si alguna cosa canvia, puc votar presencialment?

No. És important saber que una vegada s’haja sol·licitat el vot per correspondència no és possible votar personalment en la mesa electoral. 

En cas de malaltia o incapacitat

En cas de malaltia o incapacitat que impedisca a l’elector o electora personar-se en l’oficina de Correus, una altra persona autoritzada pot actuar en nom seu. Aquesta circumstància ha d’acreditar-se amb una certificació mèdica, a més d’un document notarial o consular pel qual s’autoritza la petició. D’altra banda, únicament es pot representar una persona.

I si estic fora d’Espanya?

Els espanyols que residisquen habitualment a l’estranger i aquells que traslladen allí la seua residència habitual hauran d’inscriure’s com a residents en el Registre de Matrícula de l’Oficina Consular corresponent (amb jurisdicció en el lloc en el qual s’haja fixat la residència). Aquesta inscripció comportarà, per als majors d’edat, la seua inscripció en el cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger (CERA). 

Els espanyols i espanyoles inscrits podran votar des de l’exterior en les eleccions al Congrés i el Senat, les eleccions autonòmiques i al Parlament Europeu. Per a fer-ho, hauran de sol·licitar-ho a través de l’imprés oficial, que estarà disponible en les dependències consulars des de l’endemà a la convocatòria, és a dir, dés d'aquest dimarts 5 de març, i que podrà obtindre’s a més per via telemàtica. Així mateix, hauran d’especificar si es vol votar per correu o dipositar el vot en l’urna entregant els sobres en les oficines o seccions consulars en les quals estiguen inscrits. El termini per a solicitar el vot per correu des de l'estranger per a les eleccions del 28 d'abril acaba el 30 de març.

No tinc nacionalitat espanyola. Puc votar?

En les eleccions al Parlament Europeu tenen dret de sufragi actiu totes les persones residents a Espanya que, sense haver adquirit la nacionalitat espanyola, siguen ciutadans de la Unió Europea, que gaudisquen del dret de sufragi actiu en l’Estat membre d’origen, que reunisquen els requisits per a ser elector exigits per als espanyols o que hagen manifestat la seua voluntat d’exercir el dret de sufragi actiu a Espanya.

En les eleccions municipals gaudeixen del dret de sufragi actiu aquelles persones residents a Espanya procedents dels països inclosos en tractats de reciprocitat: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l’Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, el Paraguai, el Perú i Trinitat i Tobago. També aquelles que tinguen la condició de ciutadans de la Unió Europea, que reunisquen els requisits per a ser elector exigits per als espanyols o que hagen manifestat la seua voluntat d’exercir el dret de sufragi actiu a Espanya.

I si en tinc més dubtes?

És possible formular consultes a la Junta Electoral de Zona que corresponga al lloc de residència. 

També et pot interessar

stats