La sindicatura de Comptes proposa un òrgan d’intervenció per al control financer de l’entitat

Així ho ha demanat a les Corts, ja que “no disposa d’un òrgan interventor específic per al control econòmic intern de la seua activitat”.

Façana de la Sindicatura de Comptes
Façana de la Sindicatura de Comptes / Europa Press

La Sindicatura de Comptes ha demanat a les Corts que impulsen els tràmits per a la creació d’un òrgan d’intervenció que exercisca el “control financer permanent” de la gestió econòmica i financera de la institució fiscalitzadora.

La petició de la Sindicatura parteix del fet que la institució, que sotmet els seus comptes a auditories anuals a càrrec d’empreses qualificades guanyadores del procés de licitació, “no disposa d’un òrgan interventor específic per al control econòmic intern de la seua activitat”.

Així mateix, segons defenen, la creació d’aquest òrgan “estaria, a més, d’acord amb la Llei de la Sindicatura, que atribueix a les Corts l’examen dels seus comptes, i també en sintonia amb el rigor, control i transparència que caracteritzen a l’òrgan fiscalitzador”.

Tenint en compte aquests antecedents, la Sindicatura considera que la solució més eficient a l’hora de dotar-la d’un òrgan de control intern seria que les mateixes Corts “impulsaren els tràmits conduents a la seua creació, d’acord amb la seua pròpia regulació”.

La Sindicatura entén que una opció adequada seria que el nou òrgan interventor estiguera adscrit a la Presidència de la cambra autonòmica, “sense perjudici de la seua completa autonomia funcional, a pesar que es podria estudiar un altre tipus de solucions”.

Altres ens

D’altra banda, l’entitat assenyala que la Sindicatura de Comptes ja va detectar determinats aspectes en el funcionament de la resta d’institucions estatutàries que també millorarien amb la inclusió d’un sistema de control intern, a excepció del Síndic de Greuges, que està sotmés al control financer permanent de les Corts.

Per tant, considera que l’existència de l’òrgan interventor sol·licitat “podria servir també perquè les referides institucions, amb l’adopció prèvia del corresponent acord, delegaren el control financer permanent”.

També et pot interessar

stats