El síndic de Comptes adverteix de falta d'acreditació de contractes per a combatre la pandèmia

Cucarella afirma que la Generalitat té un deute molt elevat i anuncia que la Sindicatura elabora un informe sobre quina part es pot atribuir a l'infrafinançament

El síndic de Comptes amb el cap del Consell i el conseller d'Hisenda, aquest dijous
El síndic de Comptes amb el cap del Consell i el conseller d'Hisenda, aquest dijous / Twitter: @GVAhisenda

L'informe de fiscalització del compte de la Generalitat durant 2020 adverteix de la "falta d'acreditació" dels fets que van donar peu als contractes tramitats per la via d'emergència per a combatre la pandèmia.

També posa l'accent en la "falta de constància dels preus", "impossibilitat de verificar l'adequada execució" i fins i tot "falta de formalització per escrit dels contractes executats en l'exterior".

El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha fet lliurament del citat informe als membres de la Mesa de les Corts i posteriorment ho ha presentat també al president, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat.

L'elevat deute

"Seguim amb un deute elevadíssim, amb més de 52.000 milions al tancament de 2020, dels quals 40.000 es deuen a l'ICO", ha assenyalat Cucarella.

En aquest sentit, ha informat que la Sindicatura està realitzant un informe, per encàrrec de les Corts, sobre quina part del deute acumulat per la Comunitat Valenciana es pot atribuir a l'infrafinançament, prenent com a punt de partida l'any 2002.

Cucarella ha informat que aquest informe estarà acabat a finals de gener i que, a grans línies, el deute derivat de l'infrafinançament pot rondar el 50% del total.

Els contractes covid

En relació amb els pagaments directes efectuats per la Conselleria de Sanitat, s'adverteix un "volum important de despeses de caràcter sanitari contrets sense la prèvia i preceptiva tramitació de l'expedient de contractació, per insuficiència pressupostària o altres causes". S'han comptabilitzat expedients d'enriquiment injust per un import conjunt de 1.602,4 milions d'euros.

D'altra banda, s'han efectuat pagaments directes a tercers per adquisicions de productes de farmàcia i material sanitari sense la prèvia tramitació de l'expedient de contractació preceptiu, com a procediment generalment utilitzat pels departaments de salut, uns pagaments que "podrien arribar a imports molt significatius", adverteix l'informe.

La situació patrimonial

Quant a la situació patrimonial de la Generalitat, l'Informe indica, com en exercicis anteriors, que els comptes anuals de l'exercici 2020 mostren un "greu desequilibri".

El patrimoni net és negatiu, per 36.219,8 milions d'euros, a conseqüència de l'acumulació de resultats negatius per la insuficiència de recursos de la Comunitat Valenciana, que han de cobrir-se per mitjà del recurs a l'endeutament.

La liquidació del pressupost mostra un resultat pressupostari ajustat positiu de 552,1 milions d'euros, i una variació neta d'actius i passius financers o augment de l'endeutament per 2.414,9 milions.

També et pot interessar