Les paperetes i sobres per a les eleccions autonòmiques del 28A seran de color rosa

El DOGV ha publicat l'orde.

Les paperetes i sobres per a les eleccions autonòmiques del 28A seran de color rosa
Les paperetes i sobres per a les eleccions autonòmiques del 28A seran de color rosa / Arxiu

La Conselleria de Justícia i Administració Pública ha determinat que les paperetes i sobres per a les eleccions autonòmiques del 28 d'abril siguen de color rosa pantone 196 O o tonalitats similars. És la manera de diferenciar sobres i paperetes tenint en compte la concurrència a la Comunitat Valenciana d'eleccions generals i a les Corts.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat ja aquesta orde, en relació amb el Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, que determina els locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i altra documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts. En el seu article 3 estableix les característiques de les paperetes de votació.

Aquest article indica que les paperetes electorals es confeccionaran en paper blanc i impreses per una sola cara i que en cas de concurrència amb un altre procés electoral del qual es derive una coincidència en el color de les paperetes, podrà utilitzar-se un altre color que es determinarà per l'òrgan competent en matèria de processos electorals i haurà de coincidir amb els sobres.

Quant al cost econòmic, assenyala que l'aplicació i desenvolupament d'aquesta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada al departament de la Generalitat competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els mitjans personals i materials d'aquest.

També et pot interessar

stats