Els govern espanyol assenyala que els pressupostos suposen el major creixement de despesa social en una dècada

La partida social creix el 6,4% respecte del 2018 i experimenta el major augment des del 2009.

La ministra d'Hisenda, (segona per l'esquerra), María Jesús Montero, abans de presentar els comptes públics
La ministra d'Hisenda, (segona per l'esquerra), María Jesús Montero, abans de presentar els comptes públics / Emilio Naranjo (Efe)

Els pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2019 reserven 209.510 milions d’euros a despesa social. Aquestes partides representen el 57,3% dels comptes públics. És a dir, vora sis de cada 10 euros del pressupost. La inversió social creix el 6,4% respecte de l’any anterior i experimenta el major augment des del 2009.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha justificat els projecte de llei de pressupostos com un “canvi de rumb necessari” que aspira a reduir “l’enorme desafecció de la ciutadania”. Montero, que ha presentat els PGE aquest dilluns a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, per a iniciar la tramitació parlamentària, els ha definit com uns comptes "feministes" i ha destacat que la classe mitjana, els joves, els majors i les dones en són el més beneficiats”. La ministra també ha defensat els avantatges per a treballadors, autònoms i les pimes.

Principals novetats 

- Augment de les pensions de l’1,6%,  del 3% en el cas de les mínimes i no contributives, i del 7% pel que fa a les de viudetat.

- Augment del 22,3% del salari mínim interprofessional a 900 euros en 2019.

- Ampliació del permís de paternitat, de 5 a 8 setmanes.

- Pujada del salari dels funcionaris del 2,25%, que podria incrementar-se un 0,25% addicional a partir de l'1 de juliol si s'aconsegueix el creixement previst per al 2018.

- Eliminació del copagament per als pensionistes amb rendes baixes i els col·lectius més vulnerables.

- Recuperació del subsidi per a persones desocupades majors de 52 anys, amb 114.000 potencials beneficiaris.

- La partida per al sistema de dependència augmenta un 59,3%. Es recupera el conveni especial de persones cuidadores no professionals i el pagament per part de l'Estat de les seues cotitzacions a la Seguretat Social, amb 180.000 persones com a potencials beneficiàries.

- Increment de 291 a 341 euros de la prestació per fill per a famílies en situació de pobresa, i fins a 588 euros en el cas de pobresa severa.

- Inclusió per primera vegada d'una dotació específica per a l'atenció de menors estrangers no acompanyats (MENA), que ascendeix a 30 milions d'euros.

- La partida destinada a les beques d'educació creix un 10%, fins als 1.620 milions, una xifra que representa el nivell més alt en la democràcia, segons els càlculs d'Hisenda. A més, es destinen uns altres 50 milions per a material escolar gratuït en les etapes obligatòries.

- Es promou la universalització de l'escola entre els 0 i els 3 anys amb la seua inclusió entre les actuacions de les corporacions locals susceptibles de ser catalogades com a inversions financerament sostenibles. Els municipis que no tenen superàvit disposaran de 30 milions per a aquest propòsit.

- La política d'investigació, desenvolupament i innovació no militar creix un 5,3%. Enguany disposarà de 6.729 milions, 357 més que en el 2018.

Ingressos 

L’estat espanyol preveu ingressar 154.675 milions d’euros en el 2019 després de la cessió feta als ens territorials, una xifra que suposa un 9,2% més que en el 2018. Els canvis principals en la recaptació són els següents:

- Pujada de 2 punts de l'IRPF per a rendes superiors a 130.000 euros anuals i de 4 punts per a bases superiors a 300.000 euros, que afectaran a 80.000 persones contribuents.

- Pujada de 4 punts en l'IRPF a les rendes d'estalvi superiors a 140.000 euros anuals, la qual cosa afectarà 20.792 persones.

- Tipus mínim del 15% en l'Impost de Societats per a grans empreses i del 18% per a la banca i les empreses d'hidrocarburs, un canvi que s’estima que tindrà efecte en 10.092 empreses.

- Reducció del 100% al 95% de l'exempció sobre dividends i plusvàlues en l'impost de societats.

- Reducció de l'impost de societats del 25 al 23% per a empreses amb facturació inferior a 1 milió d'euros, això beneficiarà 349.000 empreses.

- Bonificació en l'impost de societats per a les empreses que incorporen dones en els seus consells d'administració fins a aconseguir l'equiparació. Es podran deduir fins al 10% de la retribució de les conselleres.

- Baixada de l'IVA per a productes d'higiene femenina, del 10% al 4%. Rebaixa al mateix tipus (del 21% al 4%) per a llibres, diaris i revistes en format electrònic; i del 10% per als serveis veterinaris.

- Increment de la tributació del dièsel, en 3,8 cèntims per litre, per a equiparar-lo amb la gasolina.

- Supressió del caràcter temporal de l'impost sobre el patrimoni i increment de l'1% per a les fortunes de més de 10 milions, amb 2.550 contribuents afectats.

- L'Agència Tributària vigilarà que les societats d'inversió de capital variable (Sicav) compleixen els requisits per a ser-ho.

- Tribut del 15% sobre els beneficis no distribuïts de les societats cotitzades anònimes d'inversió en el mercat immobiliari (Socimi).

També et pot interessar