El govern central convoca la comissió bilateral Estat-Generalitat per a revisar tres normes valencianes

Una comissió bilateral analitzarà la llei d’ordenació del territori i els decrets llei que modificaren les lleis de policies locals i de pressupostos.

El govern central convoca la comissió bilateral Estat-Generalitat per a revisar tres normes valencianes
El govern central convoca la comissió bilateral Estat-Generalitat per a revisar tres normes valencianes

El govern central ha acordat convocar la comissió bilateral Estat-Generalitat per a resoldre les discrepàncies existents al voltant del contingut de tres normes valencianes: els decrets sobre contractació de policies locals i de modificació dels pressupostos de 2019, y la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup). 

Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el cas del decret llei que modifica la Llei de coordinació de policies locals, el govern espanyol discrepa del seu article únic, que amplia els supòsits en què es permet nomenar agents interins als municipis de menys de 20.000 habitants, sense que la única finalitat siga cobrir les jubilacions anticipades. 

Pel que fa a la Lotup, les discrepàncies estan en l’apartat 55 de l’annex de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, que modificava la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de 2014. En aquest apartat s’especifica l’aprofitament que correspon a l’ajuntament en compliment del deure de participació pública en les plusvàlues generades pel planejament i estableix que es materialitzarà en terrenys cedits a aquests, lliures de càrregues d’urbanització i detallant la seua quantificació segons el tipus de sòl. 

Per últim, el govern central també ha mostrat la seua discrepància amb l’apartat onze de l’article únic del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, pel qual es va modificar la Llei de pressupostos generals de 2019. Aquest decret modificava els pressupostos del present exercici per a actualitzar les retribucions dels treballadors públics de la Generalitat, amb l’objectiu de fer efectiva la pujada salarial del 2,25% que estableix el Reial decret llei 24/2018 aprovat pel govern central. 

La comissió bilateral designarà un grup de treball per a proposar la solució pertinent i evitar, d’aquesta manera, la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat. 

També et pot interessar