Generalitat i Estat negocien sobre les discrepàncies en relació amb la Llei de mediació

La comissió ha acordat designar un grup de treball per a proposar una solució.

Generalitat i Estat negocien sobre les discrepàncies en relació amb la Llei de mediació
Generalitat i Estat negocien sobre les discrepàncies en relació amb la Llei de mediació

L'Estat i la Generalitat han iniciat negociacions per a resoldre les discrepàncies manifestades en relació amb la Llei de mediació de la Comunitat Valenciana. Així ho estableix l'acord de la comissió bilateral entre l'administració general de l'Estat i la Generalitat, publicat aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La comissió ha acordat iniciar negociacions per a resoldre les discrepàncies existents i designar un grup de treball per a proposar a aquest organisme la solució que procedisca.

La comissió bilateral és el pas previ a la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat si no s'aconsegueix un acord en el termini de sis mesos.

La Llei autonòmica de mediació busca fomentar els procediments mediadors per a la resolució de conflictes com a alternativa als processos judicials i reivindica el "diàleg, la participació i la convivència" per a evitar la judicialització dels conflictes.

La llei crea el Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, l'òrgan administratiu encarregat de fomentar i facilitar l'accés a la mediació; i el Registre de persones i entitats mediadores, per a facilitar l'accés a la ciutadania als professionals que hagen acreditat el compliment dels requisits establits.

A més, contempla un Consell Assessor de Mediació de la Comunitat, un òrgan col·legiat consultiu i de participació de la Generalitat en aquesta matèria que, entre altres qüestions, elaborarà un informe anual sobre la situació de la mediació i actuarà com a observatori de la mediació.

La norma regula així mateix la mediació gratuïta per als qui no tenen recursos i estableix un règim sancionador, en el qual es considera una infracció molt greu incomplir els deures de confidencialitat i secret professional o rebre qualsevol quantia econòmica per l'activitat mediadora al marge de la pactada en l'acta constitutiva.

També et pot interessar

stats