En què es gasta els diners el Consell?

El portal GVAOberta amplia les funcionalitats amb un buscador de subvencions i un visor pressupostari, entre altres millores.

Captura de la portada de la plataforma web GVAOberta
Captura de la portada de la plataforma web GVAOberta

La Conselleria de Transparència ha implementat millores en el portal web GVAOberta per a facilitar el control al Consell des de la ciutadania.

Entre les novetats que es van incorporar al llarg de 2018 destaca un buscador de subvencions i un visor pressupostari, que donen informació sobre les partides en les quals es gasta els diners el govern valencià..

El buscador permet rastrejar les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat. Fins al gener de 2016, en el cas de les persones físiques, i fins a 2015, en el cas de les jurídiques, és a dir, empreses, associacions, fundacions o altres administracions i institucions.

L’eina permet buscar per beneficiari, convocatòria, import concedit, entitat que concedeix o fins i tot per la fórmula de concessió, siga directa o per concurrència competitiva.

Per la seua banda, el visor pressupostari permet conéixer a què dedica els pressupostos la Generalitat i el grau de compliment en l’execució d’aquestes partides. Malgrat que ara mateix ofereix només informació sobre les diverses conselleries, l’objectiu és integrar progressivament les dades dels organismes autònoms de la Generalitat, explica el govern valencià en un comunicat. 

Més dades i de més qualitat

Al llarg de 2018 el portal de transparència també va ampliar la quantitat i la qualitat del conjunt de dades que es faciliten sobre els alts càrrecs i els diversos departaments. Ara mateix, per exemple, a la secció de Sanitat és possible conéixer, per exemple, les llistes d’espera quirúrgiques per especialitat i patalogia

Entre les novetats de l’any passat també destaca nou apartat per a facilitar les auditories ciutadanes, que s’ha estrenat amb una experiència pilot de control del contracte de construcció d’una escola. 

A més, s’han afegit enllaços a les convocatòries d’ocupació pública i s’ha posat a l’abast de la ciutadania 642 paquets de dades de lliure disposició d’interés públic sobre les matèries més diverses, com el grau de contaminació per ozó o informes de mortaldat.

També et pot interessar