El DOGV publica l'estructura del nou govern valència

El document fixa una estructura de dotze conselleries i detalla les seues competències.

El membres del nou Consell han pres possessió dels càrrecs en un acte institucional al saló de Corts del Palau de la Generalitat
El membres del nou Consell han pres possessió dels càrrecs en un acte institucional al saló de Corts del Palau de la Generalitat

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dilluns el decret del president de la Generalitat, Ximo Puig, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries que integraran el seu nou govern, que han quedat fixades en dotze, i detalla així mateix les atribucions de cadascuna de les carteres.

El decret assenyala que per a desenvolupar el programa polític del Consell, d'una "manera eficaç", i amb una utilització "el més eficient possible" dels mitjans humans i materials de l'administració del Consell, es considera "adequat" establir una estructura amb dotze departaments, inclosa la Presidència de la Generalitat.

D'aquesta manera, el nou Consell s'estructura en dotze departaments, que són la Presidència de la Generalitat, i dues vicepresidències: la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Així mateix, la resta de departaments són les de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic; Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; i Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Presidència de la Generalitat

S'assignen les competències en matèria d'assessorament al president i impuls de l'acció interdepartamental del Consell, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional, promoció institucional, patrimoni cultural, turisme, administració local i mitjans de comunicació social, així com les competències en matèria de relacions amb les Corts, publicacions, representació i defensa en judici, i assessorament en dret a la Generalitat.

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 

Aquesta àrea comptarà amb l'Oficina de Suport a la Portaveu i l'Oficina del Secretariat del Consell, que coordinarà l'acció del Consell. A més, s'assignen a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives les competències en matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb diversitat funcional, famílies, infància i adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants i voluntariat social.

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 

A aquesta cartera s'assignen les competències en matèria d'habitatge, i de regeneració urbana i sostenibilitat energètica habitacional.

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

S'assignen les competències en matèria d'hisenda, model econòmic i finançament, sector públic, empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, patrimoni, projectes i fons europeus, i tecnologies de la informació i la comunicació de l'administració.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Tindrà les competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, i gestió de les competències en matèria de consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, així com les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, extinció d'incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, i, així mateix, les competències en matèria de funció pública.

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

Aquesta conselleria tindrà competències en matèria d'educació, formació professional reglada, cultura i promoció cultural, política lingüística i esport.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Tindrà competències en matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

 

Les seues competències són en matèria d'economia sostenible, foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, indústria, energia, sectors productius, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania i consum.

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 

S'encarregarà de la matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, desenvolupament rural, política agrària comuna, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, i prevenció d'incendis.

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

Tindrà les competències en matèria de vertebració del territori, paisatge, transports, ports, aeroports i obres públiques.

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 

S'assignen competències en matèria d'universitats, ciència, i investigació i innovació tecnològica.

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Tindrà competències en matèria de participació ciutadana, transparència, responsabilitat social, foment de l'autogovern i cooperació al desenvolupament.

També et pot interessar

stats