Les Corts donen llum verda a les lleis dels grups d'interés i de mediació

La primera impulsa la transparència en les relacions de l'administració amb un registre de grups i la segona fomenta els procediments mediadors per a la resolució de conflictes.

Les Corts donen llum verda a les lleis dels grups d\'interés i de mediació
Les Corts donen llum verda a les lleis dels grups d'interés i de mediació

El ple de les Corts ha aprovat la llei de grups d'interés que sanciona els intents d'influir en l'administració "de manera deshonesta" i la llei que fomenta la mediació per a resoldre els conflictes.

Llei dels grups d'interés

Aquesta norma impulsa la transparència en les relacions de l'administració amb un registre de grups, un codi comú de conducta que, per exemple, impedeix oferir regals o favors per a condicionar la neutralitat dels càrrecs públics i estableix sancions quan s'intenta influir en la presa de decisions o en l'obtenció d'informació "de manera deshonesta".

La llei, que ha sigut aprovada amb el vot a favor de tots els grups menys el PP, té com a objecte regular l'activitat d'influència d'aquests grups d'interés per a assegurar la transparència en la seua participació en l'elaboració i l’aplicació de polítiques públiques. A més, especifica quines activitats es consideren d'influència i quines no (reunions protocol·làries, participació pública en l'elaboració de lleis o assessorament, per exemple).

Per a aconseguir aquesta transparència, es crea un registre de grups d'interés en el qual hauran d'inscriure's els lobbys per a facilitar la seua identificació i el control de les activitats d'influència que realitzen i que obliga al compliment d'un codi comú de conducta. Aquest codi obliga a actuar de manera transparent, "no incitar per cap mitjà" els càrrecs públics a infringir la llei o les normes ètiques, no oferir regals, favors o serveis de manera que puguen condicionar la seua objectivitat i acceptar que es facen públiques les seues actuacions, reunions i audiències amb alts càrrecs i autoritats.

A més, es regula en la llei la seua participació prèvia en l'elaboració de normes quan el Consell considere, que per a la seua elaboració, hi ha interessos que poden resultar afectats i el caràcter no vinculant d'aquesta participació. Estableix també un règim sancionador davant d’infraccions greus com ara influir "de manera deshonesta" o incitar a infringir la llei amb multes d'entre 601 i 6.000 euros.

Llei de mediació

La llei de mediació, aprovada per unanimitat, regula el marc jurídic per als procediments de mediació a la Comunitat Valenciana i reivindica el "diàleg, la participació i la convivència" per a evitar la judicialització dels conflictes.

La llei crea el Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, l'òrgan administratiu encarregat de fomentar i facilitar l'accés a la mediació, i el Registre de persones i entitats mediadores, per a facilitar l'accés a la ciutadania als professionals que hagen acreditat el compliment dels requisits establits.

A més, hi haurà un Consell Assessor de Mediació de la Comunitat Valenciana, un òrgan col·legiat consultiu i de participació de la Generalitat en aquesta matèria que, entre altres qüestions, elaborarà un informe anual sobre la situació de la mediació i actuarà com a observatori de la mediació.

Així mateix, la norma regula la mediació gratuïta per aquells que no tenen recursos i estableix un règim sancionador, en què es considera infracció molt greu incomplir els deures de confidencialitat i secret professional, o rebre qualsevol quantitat econòmica per l'activitat mediadora al marge de la pactada en l'acta constitutiva

També et pot interessar

stats