La Conselleria de Sanitat abonarà la carrera professional als interins

El departament destinarà 3,5 milions d’euros a l’exempció de guàrdies durant l’embaràs i permís per lactància.

Personal sanitari treballant en un quiròfan
Personal sanitari treballant en un quiròfan / Europa Press

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública abonarà la carrera professional als interins el 2019 i reconeixerà el grau de carrera professional de major nivell al personal fix que hi accedisca per promoció interna. 

A més, la conselleria està negociant amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat els projectes de decret pels quals es regulen els sistemes de carrera professional i avaluació de l’acompliment en l’àmbit del personal, la gestió del qual correspon a aquest departament i que substituiran els que estan vigents actualment.

Respecte al personal amb vinculació temporal de llarga durada, s’estableix que tindrà la mateixa consideració que el fix quant a paritat de retribucions, referides en aquest cas a les inherents als diferents graus de la carrera professional, pel mateix treball en iguals circumstàncies. En conseqüència, es reconeixerà el dret a obtindre la retribució inherent al grau de carrera que li corresponga.

A més, s’inclouen mesures que beneficiaran a tot el personal, com la regulació dels efectes en la carrera professional del personal que ha anat desenvolupant la seua promoció professional en diferents grups de titulació.

Per a determinar el temps de permanència necessari per a accedir als diferents graus de carrera, no només es tindran en compte els serveis prestats en el grup de titulació de procedència, sinó també aquells períodes de serveis prestats en categories pertanyents a diferents grups o subgrups de classificació que, en aquest cas, es computaran de forma proporcional.

Així mateix, també es pagarà el complement de dispersió per al personal d’atenció continuada, i s’equipararà salarialment els facultatius dels centres de salut sexual i reproductiva amb la resta de facultatius especialistes.

Així mateix, es reconeixerà el pagament de nocturnitat, festivitat, turnicitat i reducció horària per jornada nocturna al personal de veterinària i es pagaran les guàrdies per localització del personal de resposta d’alerta precoç i resposta ràpida de salut pública.

Exempció de guàrdies durant l’embaràs

A més, la conselleria destinarà 3,5 milions per a l’exempció de guàrdies durant l’embaràs i permís per lactància, sense minvament salarial respecte a la situació prèvia de l’embarassada.

Amb açò es pretén que les treballadores que, dins de la seua jornada de treball, facen guàrdies a més de la seua jornada ordinària, puguen quedar exemptes de la realització d’aquestes, sense minvament retributiu, però mantenint així les mateixes retribucions durant l’embaràs i lactància, respecte de la situació prèvia a l’embaràs.

També et pot interessar

stats