El Consell elimina l'import màxim de subvencions per a exhumacions de la Guerra Civil i la dictadura

El límit estava prefixat en 30.000 euros i ara podrà ser superior si el projecte ho requereix.

Treballs d'exhumació a la fossa 100 de Paterna
Treballs d'exhumació a la fossa 100 de Paterna / À Punt NTC

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha modificat la convocatòria de subvencions destinades el 2021 i 2022 a actuacions d'exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista a través d'un canvi que elimina el límit màxim de 30.000 euros als projectes que opten a una partida.

Així, la quantia es determinarà en funció del tipus de projecte, i s'individualitzaran les sol·licituds per a cadascuna de les activitats segons localització, verificació i delimitació de fosses; exhumació i identificació; custòdia i reinhumació.

Aquesta modificació ve motivada per la “dificultat” que comporta el procés d'intervenció en fosses comunes, fet que fa necessari ampliar la tipologia de fosses que poden ser exhumades amb càrrec a cada convocatòria.

Així mateix, la modificació permet ampliar el termini de presentació de sol·licituds al 15 de març, un mes més del previst en la convocatòria inicial, que el fixava en el 15 de febrer.

Les ajudes ascendeixen a 700.000 euros, 350.000 per a l'exercici 2021 i la mateixa quantitat per a 2022. La resolució preveu que els projectes presentats puguen tindre caràcter pluriannual i que comprenguen totes o només algunes de les fases del procés d'exhumació i identificació.

Les ajudes les poden sol·licitar els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com entitats i associacions legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, sense ànim de lucre, que tinguen entre els fins institucionals recollits en els seus estatuts les activitats relacionades amb la convocatòria. A més han de comptar amb seu, oficina oberta, delegació permanent o domicili social a la Comunitat Valenciana i han de desenvolupar les activitats objecte d'aquesta orde en territori valencià.

També et pot interessar