La Ciutat de les Arts genera un deute de vora 280 milions a la Generalitat

L’entitat va perdre 24,2 milions d'euros el 2017, enfront dels 14,14 milions de pèrdues de 2016.

Vista de la Ciutat de les Arts i les Ciències
Vista de la Ciutat de les Arts i les Ciències / GVA

El deute de la Generalitat per les pèrdues acumulades de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, ascendeix a 277.877.000 euros. Així es desprén de l'informe de fiscalització dels comptes anuals de l'exercici 2017 d'aquest complex d'oci, realitzat per la Sindicatura de Comptes.

Així mateix, l'informe d'auditoria dels comptes anuals realitzat per un auditor independent mostra que l'entitat va perdre 24,2 milions d'euros el 2017, enfront dels 14,14 milions de pèrdues de 2016.

El compte de pèrdues i guanys de 2017 reflecteix un resultat negatiu de 24,23 milions d'euros, amb un import net de la xifra de negocis de 18,9 milions, per damunt dels 15,6 de l'any anterior. A més, les despeses de personal es redueixen lleugerament fins a 5,6 milions i el resultat d'explotació és de -17,18 milions d'euros, enfront dels -4,69 milions de 2016.

Observacions de la Sindicatura

La Sindicatura no detecta incompliments significatius en la contractació, encara que sí que fa algunes recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera.

Així, recomana evitar la formalització de pròrrogues dels contractes en aquells en què no es va preveure aquesta possibilitat en el contracte original o actuar en la tramitació dels contractes menors "amb més rigor, limitant l'accés als procediments d'urgència als supòsits en els quals es trobe justificat i agrupant els contractes en tots aquells supòsits en què siga possible".

A més, l'informe arreplega algunes observacions, com l'existència d'un fons de maniobra negatiu en 40,3 milions d'euros al tancament de l'exercici 2017. 

També et pot interessar

stats